Dünden Bugüne Bozok Üniversitesi
Türkiye / Yozgat
 
 
 

Bozok Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından daha önce Erciyes Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim veren fakülte ve yüksekokullar Bozok Üniversitesi’ne bağlanarak müstakil bir yapı kazanmıştır. Kuruluş aşamasını tamamlayarak gelişimine hız kazandıran Bozok Üniversitesi 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 3 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 2 enstitü ile hizmet vermiştir. 2012 yılı itibariyle toplam 8 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul, 3 enstitü, 1 araştırma ve uygulama hastanesi, 4 araştırma merkezi ile hizmet vermeye devam etmektedir. Fakültelerden; Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Ziraat Fakültesi eğitim öğretime devam etmektedir. Eğitim ve İlahiyat Fakülteleri 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci kabul ederek eğitime başlayacaktır. İletişim Fakültesi ise kurulmuş olup henüz eğitim öğretime başlanmamıştır. Hukuk Fakültesi’nin açılması için Yüksek Öğretim Kurulu’na teklifte bulunulmuştur.

Misyon

Ülkemizin gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşma amacına uygun eğitim sunmak, Küresel 
düzeyde geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış üst düzey yeterliliklere sahip idealist bireyler yetiştirmek, Bilime katkı sağlayan, ülkede ve dünyada kullanılabilir, özgün bilgi ve teknoloji üretmek, 
Şehrinde yüksek standartlarda sağlık hizmetleri sunmak, Şehrindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğine giderek, mensuplarının ve toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler düzenlemektir. 

Vizyon

Bilgi ve teknoloji üretiminde bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın, Mezunları tercih edilen ve aranan, Katılım, şeffaflık ve ölçülebilirlik odaklı, kurumsallaşmanın geliştirildiği, Toplumun hızlı gelişim ve değişim sürecinde iletişim araçlarından faydalanan, Hayat boyu eğitim anlayışına sahip, Uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip bir üniversite olmaktır.
 
Bozok Üniversitesi, Yozgat / TÜRKİYE • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-posta: uo@bozok.edu.tr