Yaşam Standardı
Barınma
Beslenme
Sağlık
Engelli Öğrenciler
Sigorta
Burs Olanakları
Öğrenci İşleri
Çalışma Olanakları
Uluslararası Programlar
Değişim Öğrencileri için Bilgi
Dil Kursları
Staj İmkanları
Sosyal, Kültürel ve Sportif Aktiviteler
Öğrenci Toplulukları
 
Burs Olanakları

Üniversite öğrencilerine sağlanacak devlet destekli katkı payı, burs ve krediler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmektedir. Katkı payı ve kredilere başvurular, öğrenci tarafından doğrudan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yapılmaktadır. Burs ve kredi miktarları her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilmektedir. Burslardan yararlanması düşünülen öğrencilerin isimleri, akademik dönem başlangıcında Üniversitemiz birimleri tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bildirilmekte ve kurumun değerlendirmesinden sonra burs almaya hak kazanan öğrenciler burslardan yararlanabilmektedir. Devlet bursları ve kredileri yanı sıra Üniversitemiz Vakfı tarafından ihtiyacı olan öğrencilerimize burs verilmektedir. Üniversitemiz tarafından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığı ile ücretsiz yemek yardımı da yapılmaktadır. Ayrıca, Üniversitemizde “Çalışma Karşılığı Destek’’ programı da bulunmaktadır. Bu programla ilgili ilkeler ve ödenecek ücretler, her eğitim yılının başlangıcında Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerimiz Üniversitemizin akademik birimlerindeki çeşitli desteklerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin burslarından da yararlanabilmektedirler. Konuya ilişkin duyurular her akademik yıl başında birimler tarafından yapılmaktadır.

.
 
Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat / TÜRKİYE • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-posta: uo@bozok.edu.tr