Yaşam Standardı
Barınma
Beslenme
Sağlık
Engelli Öğrenciler
Sigorta
Burs Olanakları
Öğrenci İşleri
Çalışma Olanakları
Uluslararası Programlar
Değişim Öğrencileri için Bilgi
Dil Kursları
Staj İmkanları
Sosyal, Kültürel ve Sportif Aktiviteler
Öğrenci Toplulukları
 
Çalışma Olanakları

Kütüphane

Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi toplam 5751 metrekarelik kullanım alanına sahip bağımsız kütüphane binasında hizmet vermektedir. Kütüphane koleksiyonumuz LC sınıflama sistemi esas alınarak açık raf sistemine göre düzenlenmiştir. 2012 yılı itibariyle Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi koleksiyonunda 23424 basılı kitap, 45.000 aşkın elektronik kitap ve 20.000’e yakın elektronik dergi erişimi kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Bunların yanında 178 süreli yayın, 2000 bitirme tezi, 350 görsel işitsel materyal yer almaktadır. Basılı kitapların tamamı internet ortamından taranabilmekte, danışma kaynakları dışındaki bütün kitaplar üniversite öğrenci ve personeline ödünç verilmektedir.

Genel Okuma Salonu

Açık raf sistemine göre dizilmiş içerisinde danışma kaynakları ve genel koleksiyonun bulunduğu genel okuma salonunda araştırmacılar haftanın 5 günü kütüphanenin açık olduğu  saatlerde araştırmalarını yapabilir ödünç alma hizmetinden yararlanabilirler.

Elektronik Kaynaklar

Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Akademisyenlerimizin bilimsel araştırmalarını desteklemek amacıyla elektronik dergi ve elektronik kitap hizmeti sağlamaktadır. Bu doğrultuda ULAKBİM _EKUAL veri tabanlarına bağlanılmış ayrıca Üniversitemizin kendi kaynaklarıyla ANKOS (Anadolu Kütüphaneleri Konsorsiyumu) aracılığıyla 10 adet veri tabanı alımı gerçekleştirilmiştir. Kampüs içerisinden internet ortamı üzerinden yararlanılabilen toplam 15 adet veri tabanı vardır. Elektronik kaynakların sayısı her geçen yıl artmaktadır.

Süreli Yayınlar Salonu ve Kareller

Süreli Yayınlar Salonu Türkiye genelinde periyodik olarak yayın yapan 178’in üzerindeki süreli yayın ve diğer üniversitelere ait yayınlarla kullanıcılarına hizmet vermektedir. Kullanıcılar dilerlerse Süreli Yayınları bu kattaki oturma alanlarında okuyabilirler. Süreli yayınlar ödünç verilmemektedir. Kareller Akademisyenlere ve Yüksek Lisans öğrencilerine talep etmeleri durumunda belirli dönemlerde çalışma amaçlı olarak tahsis edilmektedir.

Görsel - İşitsel Materyal Salonu

Kullanıcı  isteklerine cevap vermek maksadıyla oluşturulan film, belgesel, müzik, şiir türlerinde CD, DVD ve VCD koleksiyonlarının bulunduğu bu salonda kullanıcılar, salon dışına çıkarmamak kaydıyla, koleksiyonlardan faydalanabilirler. Görsel İşitsel Materyaller ödünç verilmemektedir. İnternet ve Gazete Okuma Salonları 60 kullanıcı kapasiteli internet salonumuz, kullanıcılarımızın elektronik kaynaklara erişimleri ve interneti kullanabilmeleri için kütüphanenin açık olduğu saatlerde hizmet vermektedir. Gazete Okuma Salonu’nda kullanıcılarımız düzenli gelen ulusal ve yerel gazeteleri takip edebilmektedir.

Konferans Salonu

Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin oryantasyon çalışmalarını yürütmek, veri tabanı eğitimleri düzenlemek ve gerektiğinde üniversitemizin diğer birimlerinin eğitim, seminer faaliyetlerinde kullanılmak üzere 60 kişilik Konferans Salonumuz hizmet vermektedir.

Bilgi Teknolojisi Altyapısı ve Laboratuvarı

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yerleşkelerimizde, eğitim ve araştırma hizmetlerine yönelik olarak bilgisayar hizmetlerinin yürütülmesi, ağ alt yapılarının işletilmesi ve yönetilmesi, bilgisayar odalarının işletilmesi ve yönetilmesi gibi bir çok bilişim hizmeti ve elektronik posta hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca, 44 birime ait web sayfası ile hizmet verilmektedir. Üniversitemiz bünyesinde internet bağlantısı olan toplam 17 adet bilgisayar laboratuvarı ve toplam 1600 adet bilgisayar bulunmaktadır. Üniversitemizde binalar arasında fiber optik kablolama mevcuttur ve 60 Mbit  internet hızı bulunmaktadır. Ayrıca bütün binalarda öğrencilerimizin ve personelimizin yararlanabileceği 24 kablosuz bağlantı noktası ile internet hizmeti verilmektedir. Üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında toplam 5 internet merkezi ile öğrencilerimize sınırsız internet olanağı sağlanmıştır.
Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Merkez Kampüsü’nde yer alan Mühendislik-Mimarlık Fakültemizde; öğrencilerimizin araştırma ve uygulama olanakları bulacakları ve bilimsel bilginin üretileceği bilgi teknolojileri ekipmanları ve her türlü teknik techizatla donatılmış 2000 m² kapalı laboratuvar bulunmaktadır. Fen Edebiyat
Fakültesi’nde öğrencilerin uygulamalı dersler gördüğü Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerine ait tam donanımlı laboratuvarlarımız mevcuttur. Özellikle mesleki eğitimde uygulamanın önemi göz önünde bulundurulduğunda atölye ve laboratuvarların gerekliliği ve güncel ekipmanlarla donatılmış olması büyük önem arz etmektedir. Bu bilinçle Üniversitemizin yüksekokul ve meslek yüksekokulları bünyesinde donanımlı laboratuvar ve atölyelerimiz öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.


 
Bozok Üniversitesi, Yozgat / TÜRKİYE • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-posta: uo@bozok.edu.tr