Yaşam Standardı
Barınma
Beslenme
Sağlık
Engelli Öğrenciler
Sigorta
Burs Olanakları
Öğrenci İşleri
Çalışma Olanakları
Uluslararası Programlar
Değişim Öğrencileri için Bilgi
Dil Kursları
Staj İmkanları
Sosyal, Kültürel ve Sportif Aktiviteler
Öğrenci Toplulukları
 
Staj İmkanları

Üniversitemizin bazı bölümlerindeki öğrenciler; derslerde teorik olarak öğrendiklerini, pratik çalışmalar yaparak pekiştirmek amacıyla staj yaparlar. Bölüme uygun sektörlerde (sanayi, hizmet, sağlık, vb.); araştırma geliştirme faaliyetleri, projelendirme, idari yapılanma ile sektör bazında uygulanan yöntemleri yerinde öğrenmek esas amaçtır. Bölüm uygulamalarına uygun olarak yazın yapılan stajlar genellikle 20 veya 25 iş günü olarak planlanmaktadır. Staj sonrası, öğrenci tarafından hazırlanan rapor ilgili işyeri tarafından da onaylanarak bölüme sunulmaktadır. Yapılan çalışma ve bu konuda hazırlanan staj raporu dikkate alınarak “Başarılı veya Başarısız” notu Bölüm Staj Komisyonu tarafından takdir edilmektedir.

LLP/Erasmus Staj Hareketliliği

Staj Hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. "Staj (yerleştirme)", bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir.
Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
Staj faaliyetinde bulunulacak yurt dışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz.

 
Bozok Üniversitesi, Yozgat / TÜRKİYE • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-posta: uo@bozok.edu.tr