AKTS/DE Koordinatörleri
Kayıt İşlemleri
Uluslararası İlişkiler
İkili Sözleşmeler
AKTS Dökümanları
Diploma Eki
İlk Erasmus Öğrencilerimiz
 
Uluslararası İlişkiler

Akademik İşbirliği Protokolleri

Bozok Üniversitesi globalleşmenin getirdiği değişimlerin bilinci ile uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine büyük önem vermektedir ve Akademik İş birliği Protokolü imzaladığı yurt dışı üniversiteleri ile yaptığı ortak çalışmalarla uluslararası bilgi alışverişinde bulunma yönünde önemli adımlar atmıştır.

LLP/Erasmus Programı

Bozok Üniversitesi olarak LLP/ERASMUS Programı'ndan tam katılımla yararlanabilmemiz için 2007 yılında Avrupa Komisyonu'na Erasmus University Charter (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sunulmuştur. Bu belgenin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması sonucunda, 2013-2014 akademik yılına kadar programlara dahil olma hakkı elde edilmiştir.

2012-2013 akademik yılında Erasmus Programı çerçevesinde Bozok Üniversitesi’nin 10 öğrencisi; Portekiz, İtalya, Macaristan, Romanya, Polonya’da çeşitli üniversitelerde 3-12 aylık dönemlerde öğrenim görmektedir. 6 öğretim elemanı ise bu üniversitelerde bir haftalık süre ile ders verme ve mesleki eğitim amaçlı ziyaret etmektedir.

Bozok Üniversitesi’nin  eğitimde kalite güvencesi ve sürdürülebilir gelişme kültürünün yerleştirilmesi çalışmalarına  Bologna Süreci  önemli bir ivme kazandırmıştır. Bologna Süreci, Avrupa Ülkeleri’nde kendi içinde uyumlu, birbirlerini karşılıklı olarak anlayan, tamamlayan ve rekabet gücü yüksek bir “Avrupa Yüksek Öğretim Alanı” oluşturulmasını hedeflemektedir.  Sürekli geliştirilen ve dinamik bir özellik taşıyan bu süreç, yeni bir sistemin uyarlaması değil, var olan sistemlerin ortak bir paydada buluşturulmasından ibaret olan bir ‘eğitimde yenilenme’ hareketidir.

Bologna Süreci’nin  uygulanması aşamasında önemli bir çalışma alanı olan ”Avrupa Kredi Transfer Sistemi, AKTS (ECTS)”, üniversite düzeyinde yer alan tüm programların genel bilgilerini ve ders tanımlarını içeren Bilgi Paketi’nin hazırlanmasını gerektirmektedir. Bu vesileyle  hem Bozok Üniversitesi öğrencilerine, hem de Bozok Üniversitesi’ne  ilgi gösteren yurtiçi ve yurt dışındaki kurumların öğrenci ve öğretim üyelerine derslerde ne okutulduğu, nasıl okutulduğu ve değerlendirmenin ne şekilde yapıldığı   sunulmaktadır.  Bu hususların yerine getirilmesi ile mezunların yeterlilikleri şeffaf ve karşılaştırılabilir bir şekilde tanımlanmakta ve böylece mezunların  istihdam edilebilirliğine objektif ve olumlu yansımalar sağlanmaktadır. Bu kapsamda Bozok Üniversitesi’nde derslerin tanımı  öğrenme çıktılarına bağlı olarak hazırlanmış  ve veri tabanına aktarılmıştır. 

Uluslararası Ofis Başkanlığı
Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
Eğitim Fakültesi İdari Birimler Giriş Kat
66200 Merkez / Yozgat / Türkiye

Tel: +90-354-2421009
Fax: +90-354-2421073
http://intoffice.bozok.edu.tr
E-Mail: uo@bozok.edu.tr
 
Bozok Üniversitesi, Yozgat / TÜRKİYE • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-posta: uo@bozok.edu.tr