Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MUNY1107MUHASEBE UYGULAMALARI I Zorunlu114
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dönen varlık ve duran varlık grubu hesaplarını uygulamaları ve mizan oluşturma.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
BEKİR KÖROĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Muhasebede kullanılan defter ve belgeleri tanır
2Açılış ve günlük yevmiye işlemlerini kaydeder
3Dönen varlık hesaplarını tanımlar
4Duran varlık hesaplarını tanır
5Mizan oluşturabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenciler, birinci ve ikinci sınıf defter tutan tüm işletmelerin yasal açıdan kullanmaları gereken kanuni defter ve belgelerin düzenlenmesi ve ilgili defterlere kayıtlarının yapılması, varlık ve kaynak hesaplarıyla ilgili uygulamaların çözülmesini öğrenirler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sınıf İşletmelerde Tutulması Gereken Kanuni Defterler
2Örnek Bilanço ve Gelir Tablolarının Düzenlenmesi
3Dönem İçi İşlemlerin Yapılması
4Dönem İçi İşlemlerin Yapılması
5Dönem İçi İşlemlerin Yapılması
6Dönem İçi İşlemlerin Yapılması
7Dönem sonu işlemleri
8Ara sınav/Değerlendirme
9Kesin Mizanın Düzenlenmesi
10Bilançonun Düzenlenmesi
11Gelir Tablosunun Düzenlenmes
12Uygulamalı Örnekler I
13Uygulamalı Örnekler II
14Uygulamalı Örnekler III
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011, Vasfi Haftacı, Temel Muhasebe Kavramları, Umuttepe Yayınları, 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14114
Problem Çözümü14114
Proje Hazırlama14114
Proje Sunma14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma717
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)128
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1      4      
ÖÇ2      4      
ÖÇ3     3       
ÖÇ4     3       
ÖÇ5     2       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr