Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MUN2GENEL İŞLETMEZorunlu114
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, işletmecilik kavram, ilke ve uygulamalarını analiz etmek ve bunun yanı sıra işletmelerin yapı ve işleyişleri hakkında temel bilgileri öğrencilere benimsetmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör Dr. Furkan ÇELEBİ
Öğrenme Çıktıları
1 Temel işletme kavramları ile birlikte işletme çeşitlerini sınıflandırır.
2Kuruluş çalışmalarını kavrar ve işletme büyüklüklerini ayırt eder.
3 İşletmenin hayatını devam ettirebilmesi için yönetici ve lider kavramlarını ayırt ederek işletme içindeki pozisyonlarını kavrar.
4 İşletmenin yönetim fonksiyonları içinde üretim, pazarlama ve satış süreçlerini tanıyarak; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim aşamalarını analiz eder.
5Girişimciliği ve girişimciliğin ekonomik gelişmedeki rolünü analiz eder.
6 İşletmelerde ortaya çıkacak olası problemlere çözüm yönetimini ve bu problem ortamında başarılı olmanın yollarını analiz eder.
7Globalleşen dünyada insan kaynakları yönetimini tanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşletme kavramı ve işletmenin tarihsel gelişimi, işletmenin amaçları, işletmenin kuruluş çalışmaları ve fonksiyonları, çağdaş işletmecilik anlayışı ve çağdaş işletmelerin yönetimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşletme biliminin gelişimi 3
2İşletmeciliğin anlamı ve temelleri 3
3İşletmelerin çeşitli şekillerde sınıflandırılması 3
4İşletmelerin faaliyet alanlarına, göre tasnifi 3
5İşletmelerin hukuki yapılarına göre tasnifi 3
6İşletmelerin büyüklüklerine göre tasnifi 3
7İşletmelerin kuruluş çalışmaları 3
8Ara Sınav 1
9İşletmenin fonksiyonları 3
10Yönetim işlevi ve Pazarlama işlevi 3
11İnsan kaynakları işlevi 3
12Finansman işlevi 3
13Üretim İşlevi 3
14Halkla ilişkiler, ar-ge işlevleri 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik14684
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)132
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1      3      
ÖÇ2      3      
ÖÇ3      3      
ÖÇ4      3      
ÖÇ5      3      
ÖÇ6      3      
ÖÇ7      3      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr