Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
AIT-101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Türkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra laik ve üniter yapıda ulus-devlet olarak kuruluşunu, bu kuruluş esasına göre biçimlenen çağdaşlaşma tecrübesinin tarihini; Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk Devrimi'nin, ulus-devlet ve çağdaşlık ve laiklik olgularının Türkiye bağlamında ifadesi ve anlamına karşılık gelen Atatürkçü Düşünce'yi genç nesillere öğretmek ve bunun değerini idrak ettirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Enstitü Öğretim Elemanları
Öğrenme Çıktıları
1Türk inkılâbının tarihî köklerine inerek, Atatürk inkılâplarına bilinçli bir şekilde sahip çıkar
2Türk tarihinden ve Türk millî mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine sahip çıkar.
3Cumhuriyete, lâikliğe ve Türk milletine yönelik iç ve dış tehditleri doğru bir şekilde tanıyarak, bu tehditler karşısında uyanık olur
4Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir şuura sahip olur.
5TBMM’nin kurulmasında yaşanan güçlükleri bilir
6Milli Mücadelenin zorluklarını kavrar
7Sevr Anlaşmasının neler getirdiğini tahlil eder
8Lozan ile elde edilen kazanımları değerlendirir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
Giriş, Tanım ve Genel Bilgiler Duraklama, Gerileme ve Dağılma Dönemi Islahat Çalışmaları, Sanayi İnkılabı, Fransız İhtilali ve Osmanlı’da Demokratikleşme Hareketleri, II. Meşrutiyet Dönemi ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller ve cemiyetler, Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi: Teşkilatlanma ve Kongreler, Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Misakı Milli Kararları ve TBMM’nin Açılması, TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar ve Sevr Barış Antlaşması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, Tanım ve Genel Bilgiler
2Gerileme ve Dağılma Dönemi Islahat Çalışmaları
3Gerileme ve Dağılma Dönemi Islahat Çalışmaları
4II. Meşrutiyet Dönemi ve Balkan Savaşları
5I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler
6Mondros Ateşkes Antlaşması
7İşgaller ve cemiyetler
8Ara Sınav
9Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi: Teşkilatlanma ve Kongreler
10Son Osmanlı Mebusan Meclisi
11Misakı Milli Kararları ve TBMM’nin Açılması
12TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar
13Sevr Barış Antlaşması
14Atatürk İlkeleri
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967. 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990. 3. Mehmet Alpargu-İsmail Özçelik-Nuri Yavuz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, 2003. Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990. 4. Atatürkçülük, I, II, III, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1983. 5. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir, 1987. 6. Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Ankara, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)68
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1                 
ÖÇ2                 
ÖÇ3                 
ÖÇ4                 
ÖÇ5                 
ÖÇ6                 
ÖÇ7                 
ÖÇ8                 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr