Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İTP1003TEKNİK RESİMZorunlu113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci, teknik resim araç-gereçlerini kullanarak düzlem ve cisimlerin çizimlerini yapabilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Lale GEVREK
Öğrenme Çıktıları
1Teknik çizim uygulamalarını çizer
2İzdüşüm çizimlerini yapar
3Perspektif ve cismin temel görünüş çizimlerini yapar
4Kesit çizimlerini yapar
5Üç boyutlu düşünür
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Teknik çizimin Temel Esasları Ölçekli çizim Ölçülendirme Geometrik çizimler Düzlemin izdüşümü Geometrik cisimlerin izdüşümü Düzlemlerin arakesiti Basit parçaların perspektifi Temel görünüş çizimleri Parçaların tam kesitleri ve tarama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, teknik resmin tanımı ve önemi
2Ölçekli çizim
3Ölçekli çizim
4Ölçülendirme
5Geometrik çizimler
6Düzlemin izdüşümü
7 Yarıyıl içi sınavı
8Geometrik cisimlerin izdüşümü
9Geometrik cisimlerin izdüşümü
10Düzlemlerin arakesiti
11Basit parçaların perspektifi
12Basit parçaların perspektifi
13Temel görünüş çizimleri
14Temel görünüş çizimleri
15 Parçaların tam kesitleri ve tarama
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Megep Modülleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)86
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1                 
ÖÇ2                 
ÖÇ3                 
ÖÇ4                 
ÖÇ5                 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr