Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İTP1006BETON TEKNOLOJİSİZorunlu125
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci, sipariş edilen betonu tanıyıp, standartlarına uygun üretim aşamalarını bilecektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç.dr. Ömer Demir
Öğrenme Çıktıları
1 Standardına Uygun Çimento Deneylerini Yapabilecektir
2 Standardına Uygun Agrega Deneylerini Yapabilecektir
3 Standardına Uygun Beton Deneylerini Yapabilecektir
4 Beton Özelliklerine Göre Katkı(lar) Kullanabilecektir
5 Standardına Uygun Beton Nakli, Döküm Ve Bakımını Yapabilecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çimentoda Kıvam, Çimento Priz, Çimentoda Hacim Sabitliği, Çimentoda Özgül Ağırlık, Çimentoda Dayanım, Agregada Birim Hacim ve Özgül Ağırlık, Agregada Elek Analizi Agregada Su Emme Oranı, Agregada Aşınma Kaybı, İnce Agregada İnce Madde Oranı, Beton Birim Hacim ağırlığı deneyi yapmak, Beton Kıvam Deneyleri yapmak , Beton Basınç Deneyi, Beton Karot Deneyi , Betonda Mineral Katkı, Betonun Taşınması, Dökümü ve Bakımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çimentonun Tanımı, Çeşitleri, Kullanım Alanları
2Çimentonun Kıvam Tespiti Ve Deneyi, Çimento Numunesini Standardına Göre Alınması, Çimentoda Priz, Çimentoda Hacim Sabitliği
3Çimentoda Özgül Ağırlık Ve Deneyi, Çimentoda Dayanım Ve Deneyi
4Agreganın Tanımı Ve Özellikleri, Sınıflandırılma Yöntem Ve Çeşitleri
5Agregadan Numune Alınması, Agregada Birim Hacim ve Özgül Ağırlık
6Agregada Elek Analizi, Agregada Su Emme Oranı, İnce Agregada İnce Madde Oranı
7Beton Ve Bileşenleri, Betonun Kullanım Alanları, Betonun Sınıfları,
8Ara Sınav
9Normal Ve Anormal Hava Şartlarında Betonun; Taşınması Dökümü Ve Bakımı
10Beton Birim Hacim Ağırlık Ve Deneyi,Betonda; Kıvam, Kıvam Sınıfları Ve Kıvam Deneyi, Beton Basınç Deneyi, Beton Karot Deneyi
11Betonda Kimyasal Katkı Kullanmak, Betonda Mineral Katkı Kullanmak
12Betonarme Kalıp Malzemelerinin Hazırlanması, Kullanılan Araç Ve Gereçler Kalıp Yapmak: Ahşap Kalıp; Tanımı, Önemi, Elemanları,Kullanıldığı Yerler
13Grobeton Kalıbı; Tanımı, Elemanları, Kullanıldığı Yerler, Kalıbın Hazırlanma Kuralları/Hatıl Kalıbı; Tanımı, Elemanları,Kalıbın Hazırlanma Kuralları/ Lento Kalıbı; Tanımı, Elemanları,Kalıbın Hazırlanma Kuralları
14Temel Kalıbı Tanımı, Çeşitleri, Elemanları, Kuralları/Kolon-Perde Kalıbı Tanımı, Çeşitleri, Elemanları, Kuralları/Kiriş Kalıbı Tanımı, Çeşitleri, Elemanları, Kuralları
15Temel Kalıbı Tanımı, Çeşitleri, Elemanları, Kuralları/Kolon-Perde Kalıbı Tanımı, Çeşitleri, Elemanları, Kuralları/Kiriş Kalıbı Tanımı, Çeşitleri, Elemanları, Kuralları
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] GÜNER M.Selçuk, 2010, MALZEME BİLGİSİ YAPI MALZEMESİ VE BETON TEKNOLOJİSİ ( 12.Baskı ) [2] MEGEP Modülleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14684
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)142
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1    5 5          
ÖÇ2    5 5          
ÖÇ3    5 5          
ÖÇ4    5 5          
ÖÇ5    5 5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr