Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ATA1001ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Atatürk Devrim ve İlkeleri geleneksel bir toplumdan modern bir topluma dönüşme çabasını veren Türkiye’nin vazgeçilmez temelidir. Bu nedenle bu değerler göz önünde bulundurularak Türkiye’nin Modernleşme tarihi değerlendirilecek, bu sürecin getirdiği sonuçlar ile meseleler değerlendirilecektir. Bu şekilde de amaç öğrencilerin Atatürk ilkeleri ve devrimlerini özümseyerek yorumlamalarını bu şekilde de geçmişten günümüze kadar önem aratarak devam eden bu süreci daha iyi anlamaları ve özümsemeleri amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer Başak KUZUCUOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1I.Dünya Savaşı ve değişen siyasal statünün iç politika ve dış politikada yansımalarını çözer
2Askeri ve diplomatik başarıların yansımasılarını anlar
3Yeni kurulan Ankara Hükümetinin ilk Siyasal ilişkilerini ve bağımsızlık yolunda gidilen bir yolun amacını anlar
4Mondros Mütarekesi sonrasında fiilen çöken bir imparatorluk halkının Mustafa Kemal öncülüğünde giriştiği özgürlük savaşının iç ve dış etkilerini anlayabilmek, buradaki sebep sonuç bağını çözer
5Son dönem Osmanlı modernleşme ve reform hareketlerinin Osmanlı düşünce yapısı ve sonrasında Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet Türkiye’si üzerindeki etkisini anlar
6Avrupa’da Aydınlanma süreci ve bunun diğer toplumsal dengeler üzerindeki etkisini anlar
7Türkiye’nin yakın tarihini genel olarak açıklar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Kurtuluş Şavaşı konulu edebi metinler ve romanlardan, Üniversitelerin Tarih Bölümü İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı alanında hazırladığı çalışmalardan ve konu edilen tarihi dönemlerde çıkarılmış gazete ve dergilerde yayınlanmış makalelerden okumalar.
Dersin İçeriği
Avrupa da reform, rönesans, aydınlanma ve sanayileşme süreci bunun Osmanlı devleti ve toplumu üzerindeki etkisi, Osmanlı devletinde değişen düşünce akımları ve merkezi idareye alternatif düşünce ve akımlar,Osmanlı devletinin çöküşünün iç ve dış nedenleri,I.Dünya savaşına yol açan ekonomik ve siyasal gelişmeler, I.Dünya Savaşı v Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkisi, savaş sonrasında oluşan Yeni Dünya düzeni,I.Dünya savaşı sonrasında Osmanlı devleti içindeki gelişmeler ve işgaller dönemi buna bağlı olarak oluşan İstiklal savaşı süreci,Ankara’da da alternatif bir hükümet kurulması, meclisin açılması ve başarı ile biten bir istiklal savaşı sonrasında diplomasinin devreye girmesi , Lozan Konferansı ve onun I.Dünya savaşı ve sonrasında Sevr Antlaşması ile sıkışan Türk toplumunu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği özgürlük mücadelesini ekonomik ve siyasal anlamda tamamlaması,ekonomik siyasal ve toplumsal anlamda tam bağımsız bir Türkiye’ye giden yol, her derste ilgili bölümler Nutuk’dan okumalar yapılıp desteklenerek, analiz edilmeye çalışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Batıda Aydınlanma ve Sanayileşme süreci onun sosyal ve ekonomik yansımaları,Osmanlı Toplumunda çöküşe sebep olan iç ve dış dinamikler.
2Osmanlı Devletinde modernleşme hareketleri ve son dönemde Osmanlı siyasi düşüncesini etkileyen düşünce akımları
3I.Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı İmparatorluğu ve dünyadaki gelişmeler savaşa giden yol ve savaş öncesi bloklaşma hareketleri
4I.Dünya Savaşı, Savaş ve Osmanlı İmparatorluğunun savaşa girmesi, Mondros Mütarekesi
5Mondros Mütarekesi sonrasında kurulan zararlı ve yararlı cemiyetler,Parıs Konferansı
6Amasya Genelgesi,Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi
7Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması ve Misak-i Milli Belgesi
8Ara Sınav
9TBMM’nin açılması,Sevr Antlaşması, Londra Konferansı
10Moskova, Gümrü, Kars ve Ankara Antlaşmaları,SSCB ve Fransa ile gelişen diplomatik ilişkiler
11İnönü Savaşları,Tekalif-i milliye Kararları, Sakarya savaşı
12Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Mudanya Mütarekesi
13Lozan Konferansı ve milli mücadelede kazanılan askeri başarıların ardından müzakere yolu ile tam bağımsızlığın sağlanması.
14Tartışma
15Genel Tekrar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Y.Ö.K.(Komisyon ), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I /II , Ankara, 1-ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk(Söylev) 2-ATEŞ, Toktamış, Türk Devrim Tarihi 3-ARMAOĞLU, Fahir 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 4-LEWİS, Bernad, Modern Türkiye’nin Doğuşu 5-TUNAYA, Prof.Dr. Tarık Zafer, Türkiye’nin Siyasi Hayatında Modernleşme Hareketleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı12020
Derse Katılım10110
Tartışma515
Soru-Yanıt515
Makale Kritik Etme5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1            5
ÖÇ2            5
ÖÇ3            5
ÖÇ4            5
ÖÇ5            5
ÖÇ6            5
ÖÇ7            5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr