Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ELK2400ALTERNATİF AKIM DEVRELERİZorunlu124
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste; alternatif akımda devre çözümü ve hesaplamalar yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Feyyaz ALPSALAZ
Öğrenme Çıktıları
1Alternatif akımda Sinüzoidal bir büyüklüğe ait değerleri açıklar.
2Alternatif akımda büyüklüklerini vektörel olarak tanımlar.
3Alternatif akımda devre elemanları üzerinde akım, gerilim, güç ve faz açısı ilişkilerini açıklar.
4Seri ve paralel devrelerde rezonansı açıklar.
5Alternatif akımda devre elemanları üzerinde güç ve enerjiyi açıklar.
6Alternatif akımda güç katsayısının düzeltilmesini açıklar.
7Üç fazlı alternatif sistemin elde edilmesini açıklar.
8Alternatif faz gerilimi, hat akımı terimlerini açıklar. Yüklerin omik, endüktif ve kapasitif olması durumunda aktif, reaktif ve görünür gücü hesaplar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Alternatif akım, Seri devreler, Paralel devreler, Rezonans, Alternatif akımda güç ve kompanzasyon, Tek fazlı alternatif akımda güç ve enerji, Üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Alternatif akımın tanımı Genlik, Periyot, Saykıl, Ani değer Ortalama Değer , Maksimum Değer ,Tepe değer ve frekans açıklanmasıAlternatif akımın incelenmesi
2Direnç, Bobin ve Endüktansın Alternatif akımdaki davranışlarının incelenmesiDirenç, Bobin ve Endüktansın Alternatif akımdaki davranışlarının incelenmesi
3Seri Diren-Bobinç , Seri Direnç-Kondansatör ve Seri Direnç, Bobin ve Kondansatörlerin Alternatif akımdaki davranışlarının incelenmesi , ve Faz farklarının HesaplanmasıSeri Alternatif akım devre hesaplarının yapılması
4Paralel Diren-Bobinç ,Paralel Direnç-Kondansatör ve Paralel Direnç, Bobin ve Kondansatörlerin Alternatif akımdaki davranışlarının incelenmesi , ve Faz farklarının Hesaplanması Paralel Alternatif akım devre hesaplarının yapılması
5Alternatif akımda Güç katsayısı ve Güç katsayının düzeltilmesi Alternatif akımda Güç katsayısının hesaplanması
6Karmaşık sayılar ve alternatif akım devrelerine uygulanmasıKarmaşık sayılar ile alternatif akım devre çözümleri
7Çevre akımları, düğüm gerilimleri teoremleri Çevre akımları, düğüm gerilimleri teoremleri ile alternatif akım devre çözümleri
8Arasınav
9AC Devrelerde Thevenin teoremiyle devre çözümüAC Devrelerde Thevenin teoremiyle devre çözümü
10AC Devrelerde Norton teoremiyle devre çözümüAC Devrelerde Norton teoremiyle devre çözümü
11AC Devrelerde Süperpozisyon teoremiyle devre çözümü AC Devrelerde Süperpozisyon teoremiyle devre çözümü
12Maksimum Güç Transferinin Açıklanması AC Devrelerde maksimum güç hesabının yapılması
13Rezonans tanımı , Seri-Paralel rezonansların incelenmesiSeri-Paralel rezonans devre hesaplarının yapılması
14Üç fazlı devrede akım gerilim ve güç hesabıÜç fazlı devrede akım gerilim ve güç hesabının yapılması
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar, Arifoğlu U, 2000 Elektrik-Elektronik Mühendisliğin Temelleri Alatarnatif Akım Devreleri Cilt-II? ISBN: 975-316-403-3 Alfa Yayınları,İstanbul,Türkiye
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Problem Çözümü14114
Bireysel Çalışma4520
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4520
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2612
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2612
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ154  4 4    4   
ÖÇ254  4 4    4   
ÖÇ354  4 4    4   
ÖÇ454  4 4    4   
ÖÇ554  4 4    4   
ÖÇ654  4 4    4   
ÖÇ754  4 4    4   
ÖÇ854  4 4    4   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr