Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TÜR1001.361061TÜRK DİLİ-IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamak; Türk dilinin yazma ve konuşmada daha doğru kullanılmasını sağlayacak unsurları öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Rabia Akdağ
Öğrenme Çıktıları
1Anadilinin tarihî gelişimini öğrenir.
2Dilin işlevini öğrenir.
3Şekil ve anlam açısından doğru bir cümle kurmak için gerekli olan unsurları kavrayıp bu kazanımı uygular
4Düşünce, toplum ve kültür ile ilişkisi bağlamında dilin önemini kavrar
5Ana dilinin zenginliğini kavrayıp, diline sahip çıkmak adına yazı ve konuşmada kelime seçimine özen gösterir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dilin tanımı ve özellikleri. Dilin millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil ve kültür ilişkisi. Türk dilinin dünya dilleri içindeki yeri. Türk dilinin tarihi dönemleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Ses bilgisi, Türkçenin ses özellikleri, ses olayları. Kelimelerin şekil yapıları, ek ve kök çözümlemeleri. Sözcük türleri. Cümle bilgisi, cümle ögeleri. Anlam bilgisi. Yazım kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri ve uygulaması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türk Dili dersinin okutulmasının amacı; dersin içeriği, önemi, çalışma teknikleri, kural ve gerekleri
2Dilin tanımı, özellikleri ve doğuşu; kültür ve millet varlığı içindeki yeri
3Türklerin kullandığı alfabelerin tanıtılması, Türkçenin tarihi gelişimi, dünya dilleri içindeki yeri, bugünkü durumu ve yayılma alanları
4Türkçenin ses özellikleri, ses bilgisi
5Türkçenin şekil yapısı (kelimelerin kök ve ek çözümlemeleri)
6Sözcük türleri
7Sözcük türleri
8Ara sınav
9Kelime grupları
10Anlam bilgisi
11Cümlenin öğeleri, cümle türleri
12Cümle çözümlemeleri uygulaması
13Yazım kuralları
14Noktalama işaretleri
15Yazım ve noktalama kurallarının metin üzerinde uygulanması
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Doğan, Levent (Editörlüğünde); Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yay., Ekim 2007. - Durmuş, Mustafa(Editörlüğünde); Türk Dili El Kitabı,Grafiker Yay., Ankara 2009. - Karasoy, Yakup- Yavuz, Orhan-Kayasandık, Ahmet- Direkçi, Bekir; Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Akçağ Yay., Ankara 2007. - Korkmaz, Zeynep - Ercilasun, Ahmet B. - Gülensoy, Tuncer - Parlatır, İsmail - Zülfikar, Hamza - Birinci, Necati; Türk Dili ve Kompozisyon,Ekin Basım Yayın Dağıtım, Ankara 2007. -TDK Türkçe Sözlük, Yazım Kılavuzu, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma236
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma248
Ev Ödevi212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1     5         
ÖÇ2     5         
ÖÇ3     5         
ÖÇ4     5         
ÖÇ5     5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr