Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TÜR1002.361011TÜRK DİLİ-IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamak; Türk dilinin yazma ve konuşmada daha doğru kullanılmasını sağlayacak unsurları öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Rabia Akdağ
Öğrenme Çıktıları
1Duygu, düşünce ve gözlemlerini söz veya yazıyla doğru ve etkili bir şekilde anlatır
2Bir metni inceleyip konu ve iletisini çözümler
3Yazılı ve sözlü unsurlar aracılığıyla sözvarlığını geliştirir
4Temel yazışma tekniklerini kavrayıp uygular
5Şikayet ve taleplerini nasıl bir üslupla aktaracağını öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Genel olarak anlatım kavramı. Anlatım Bozuklukları. Kompozisyon bilgisi. Düşünceyi geliştirme yolları. Yazılı anlatım (edebî türler, resmî yazılar, düşünce yazıları). Sözlü anlatım. Doğru ve güzel konuşma. İletişim ve sunum teknikleri. Uygulamalar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel olarak anlatım kavramı, anlatım biçimleri ve iyi bir anlatımın nitelikleri
2Anlatım bozukluğuna yol açan kullanımlar
3Anlatımı bozuk cümlelerin düzeltilmesi uygulamaları
4Anlatımı bozuk cümlelerin düzeltilmesi uygulamaları
5Genel olarak yazılı ve sözlü anlatım türleri. Şiir, roman, hikaye türlerinin özelliği, gelişimi ve örnekleri
6Tiyatro, deneme, gezi yazısı, anı türlerinin özellikleri ve örnekleri
7Biyografi, otobiyografi, makale, fıkra, söyleşi türlerinin özellikleri ve örnekleri
8Ara sınav
9Resmî yazışma türleri ve örnekleri
10Doğru ve güzel konuşma
11İletişim ve sunum teknikleri
12Sunum uygulamaları
13Sunum uygulamaları
14Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş metinler üzerinde değerlendirme çalışmalarıyla ilgili örnekler
15Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş metinler üzerinde değerlendirme çalışmalarıyla ilgili örnekler
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Doğan, Levent (Editörlüğünde); Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yay., Ekim 2007. - Durmuş, Mustafa(Editörlüğünde); Türk Dili El Kitabı,Grafiker Yay., Ankara 2009. - Karasoy, Yakup- Yavuz, Orhan-Kayasandık, Ahmet- Direkçi, Bekir; Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Akçağ Yay., Ankara 2007. - Korkmaz, Zeynep - Ercilasun, Ahmet B. - Gülensoy, Tuncer - Parlatır, İsmail - Zülfikar, Hamza - Birinci, Necati; Türk Dili ve Kompozisyon,Ekin Basım Yayın Dağıtım, Ankara 2007. -TDK Türkçe Sözlük, Yazım Kılavuzu, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma236
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma248
Ev Ödevi212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1     5       
ÖÇ2     5       
ÖÇ3     5       
ÖÇ4     5       
ÖÇ5     5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr