Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ATA1002.361011ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Atatürk Devrim ve İlkeleri geleneksel bir toplumdan modern bir topluma dönüşme çabasını veren Türkiye’nin vazgeçilmez temelidir. Bu nedenle bu değerler göz önünde bulundurularak Türkiye’nin Modernleşme tarihi değerlendirilecek, bu sürecin getirdiği sonuçlar ile meseleler değerlendirilecektir. Bu şekilde de amaç öğrencilerin Atatürk ilkeleri ve devrimlerini özümseyerek yorumlamalarını bu şekilde de geçmişten günümüze kadar önem aratarak devam eden bu süreci daha iyi anlamaları ve özümsemeleri amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer Başak KUZUCUOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Sağlam bir dış politika, toplumsal ve ekonomi politikasının birlikte geliştirilmesi ve bunun tam bağımsızlıktaki önemini analiz eder.
2Demokrasinin başarısında çok partililiğin önemi bu şekilde de demokrasilerde katılım ve müzakere sürecinin önemini kavrar.
3Cumhuriyet Türkiye’sinin uluslararası alanda giderek artan prestijini ve bu durumda Türkiye’nin jeo stratejik konumunu çözer
4Alt yapı ve üst yapı değişikliğinin birlikte yürütülmesi gerektiği bir devrimin başarısının buna bağlı olduğunu kavrar.
5Bir iç politika meselesinin nasıl bir dış politikaya yansıdığını, bir ülkedeki meselenin bir diğerini de etkilediğini kavrar.
6Toplumsal siyasal ve ekonomik reform ve devrim çabalarına ülke içi ve dışından gelebilecek muhalefet ve karşı devrim hareketlerini görür.
7Siyasal rejimler arası farkı görerek Cumhuriyet ve halk egemenliği düşüncesini anlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Üniversitelerin Tarih Bölümü İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı alanında hazırladığı çalışmalardan ve konu edilen tarihi dönemlerde çıkarılmış gazete ve dergilerde yayınlanmış makalelerden okumalar.
Dersin İçeriği
Lozan Konferansı sonrasında değişen dengeler ulusal ve uluslar arası arenada Türkiye’nin giderek değişen ve artan önemini analiz edebilmek.Bu nedenle bir tarafta geliştirilen Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği özgürlük mücadelesini tamamlayan ekonomik,toplumsal ve siyasal devrimlerin daha iyi bir şekilde analiz edilmesi örnek ve somut olaylar vasıtası ile amaçlanmaktadır. Bu şekilde Cumhuriyet düşüncesi ile erdemleri ve Cumhuriyet rejiminin Türk toplumu ve çağdaş Türkiye’nin inşasındaki önemi daha net olarak görülebilecektir. Dersin içerdiği konular her derste ilgili bölümler Nutuk’dan okumalar yapılıp desteklenerek, analiz edilmeye çalışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Öncü Devrimler Dönemi. İlk meclisteki siyasal yapı, Müdafai hukuk grubunun bölünmesi ve ilk muhalif hareketler
2Saltanatın kaldırılması bunun siyasal ve toplumsal yansımaları oluşan tepki ve buna bağlı olarak gelişmeye başlayan karşı devrim düşüncesi
3Cumhuriyet düşüncesi ve Cumhuriyetin ilan edilmesi, halk egemenliği ve Halk Cumhuriyeti düşüncesi bunun dünyadaki örnekleri
4Hilafetin kaldırılması, Laiklik ve sekülerlik düşüncesi,tevhidi Tedrisat yasası, Hanedanın sürgün edilmesi, Erkan-ı Harbiye’nin kaldırılması,Şerriye ve Efkaf Vekaletinin kaldırılması
51924 Anayasa’sı ve ilk çok partili hayat denemesi
6Karşı devrim düşüncesi,doğuda ayaklanmalar ve Musul sorunu iç politika ve dış politikanın iç içe geçmesi
7Gelişen Devrimler, toplumsal ve ekonomik alt yapı ve üst yapı değişikliğin hedeflenmesi
8Vize haftası
9Hukuk Devrimi,Medeni Kanunun kabulü, Eğitimde reform hareketleri ve Harf devrimi,uluslaşma çabası
10Sosyal yaşamla ilgili devrimler;Kılık kıyafet düzenlemesi, zaman ve ölçülerde değişiklik,Soyadı yasası,kadınların değişen statü ve hakları
11TTK ve TDK kurulması,Halk evleri ve Köy Enstitülerinin Cumhuriyet aydınlanmasındaki yeri ve önemi
12Yeni çok partili hayat denemesi-Serbest Cumhuriyet Halk Fırka,bir karşı devrim olarak Menemen olayı
13Cumhuriyetin temeli olan altı ilkenin açıklaması, bunların Anayasa da yer alması
14Cumhuriyet dönemi dış politika, İkinci dünya savaşı öncesi Türkiye ve dünyadaki gelişmeler,paktlar ve ittifaklar
15Genel tekrar
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Y.Ö.K.(Komisyon ), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I /II , Ankara, 1-ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk(Söylev) 2-ATEŞ, Toktamış, Türk Devrim Tarihi 3-ARMAOĞLU, Fahir 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 4-LEWİS, Bernad, Modern Türkiye’nin Doğuşu 5-TUNAYA, Prof.Dr. Tarık Zafer, Türkiye’nin Siyasi Hayatında Modernleşme Hareketleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı12020
Derse Katılım10110
Tartışma515
Soru-Yanıt515
Makale Kritik Etme5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1            5
ÖÇ2            5
ÖÇ3            5
ÖÇ4            5
ÖÇ5            5
ÖÇ6            5
ÖÇ7            5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr