Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL582BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK İLKELERZorunlu114
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin Amacı, bilimsel bir araştırmanın nasıl yapılacağının bütün aşamaları ile öğrencilere öğretilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZBÖLÜK
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel araştırmanın temel kavram ve konularını öğrenir.
2Bilimsel araştırma türlerini öğrenir.
3Bilimsel araştırmalarda konu seçimi ve plan hazırlamayı ayrıntılı öğrenir.
4Kütüphanelerden araştırma hakkında bilgi edinir.
5Bilimsel araştırmanın yazılması hakkında bilgi sahibi olur.
6Kaynak gösterme yöntemlerini öğrenir.
7Bilimsel bir çalışma yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel Araştırma ve Türleri, Araştırma Konularının Seçimi, Araştırma Planı Hazırlamak, Kütüphanelerden Araştırma Yapmak, Kaynakların Derlenmesi ve Araştırma Metninin Yazılması, Araştırma Yazılmasında Biçimsel Konular, Bağlaç ve Dipnot Yöntemleri, Bilimsel Araştırma Sürecinde Etik
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilimsel araştırma ve türleri
2Araştırma konusunun seçimi
3Araştırma planının hazırlanması
4Kütüphanelerden araştırma yapmak
5Kütüphanelerden araştırma yapmak
6Araştırmada kaynak belirleme
7Kaynakça kartları hazırlama
8Ara Sınavı
9Uslup olarak araştırmanın yazılması
10Biçimsel olarak araştırmanın yazılması
11Metin aktarmaları
12Kaynakça yazma metodları
13Şekil, tablo ve çizelge gösterimleri
14İnternet ve araştırma
15E-Kaynaklar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Zeynel DİNLER, Bilimsel Araştırma ve e-Kaynaklar, Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Ekin Kitapevi, Bursa, 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik12112
Tartışma14114
Rapor Hazırlama12224
Rapor Sunma12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)129
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1   3  54   442   33    23
ÖÇ2   3  54   442   33    23
ÖÇ3   3  54   442   33    23
ÖÇ4   3  54   442   33    23
ÖÇ5   3  54   442   33    23
ÖÇ6   3  54   442   33    23
ÖÇ7   3  54   442   33    23
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr