Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL892.801101YÜKSEK LİSANS TEZİZorunlu2425
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
İşletme, muhasebe, finans bilimi konusunda almış oldukları derslerin ve öğrenmiş oldukları bilgilerin bilimsel metod ve tarih yazımı kuralları içerisinde uygulanmasını sağlayarak, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve doktora çalışmalarına temel hazırlamak bu dersin amacını oluşturur.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Bu derste öğrendiği bilgileri çeşitli kurumlar ile eğitim-öğretim alanında kullanır.
2Akademik yaklaşımı kavrayarak, analiz ve sentez yapar.
3İşletme, muhasebe ve finansın çeşitli konularıyla ilgili karşılaştırmalı, disiplinler arası ve bilimsel çalışmalar yapma yöntemini öğrenir.
4Akademik yazım yöntemlerini öğrenerek, bilimsel çalışmalar üretir.
5Kaynak tasnif etme becerisi kazanarak, kütüphane araştırması yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tez yazımı safhalarının kuramsal olarak anlatılması ve uygulanması, araştırma basamakları ve tez yazımı için gereken aşamaların tamamlanarak yüksek lisans tezinin hazırlanması bu dersin içeriğini oluşturur.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kaynak Tasnif Etme ve Bilgi Fişlemesi Hazırlama
2Kaynak Tasnif Etme ve Bilgi Fişlemesi Hazırlama
3Kaynak Tasnif Etme ve Bilgi Fişlemesi Hazırlama
4Kaynakları Değerlendirme
5Kaynakları Değerlendirme
6Kaynakları Değerlendirme
7Kaynakları Değerlendirme
8Genel Değerlendirme
9Bölümlerin Yazılması ve Kontrolü
10Bölümlerin Yazılması ve Kontrolü
11Bölümlerin Yazılması ve Kontrolü
12Bölümlerin Yazılması ve Kontrolü
13Bölümlerin Yazılması ve Kontrolü
14Bölümlerin Yazılması ve Kontrolü
15Genel Değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Rapor Hazırlama1410140
Rapor Sunma14456
Makale Kritik Etme11333
Bireysel Çalışma607420
Rapor520100
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)751
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ15555555555555555555555555
ÖÇ2 55555555 55555 555 55555
ÖÇ3 55555555 55555 555 55555
ÖÇ4    5 55 5 55   555     5
ÖÇ5    5 55 5 55   555     5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr