Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL894UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Yapılacak tez çalışması için güncel konuları takip etmek ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesini sağlamak, uzmanlaşılacak olan alan ile ilgili kaynak bilgisinin yanı sıra konu ile ilgili detaylı çalışmalar yapılması bu dersin amacını oluşturur.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Bu derste öğrendiği bilgileri çeşitli kurumlar ile eğitim-öğretim alanında kullanır.
2Akademik yaklaşımı kavrayarak, analiz ve sentez yapar.
3İşletme, muhasebe ve finansın çeşitli konularıyla ilgili karşılaştırmalı, disiplinler arası ve bilimsel çalışmalar yapma yöntemini öğrenir.
4Akademik yazım yöntemlerini öğrenerek, bilimsel çalışmalar üretir.
5Kaynak tasnif etme becerisi kazanarak, kütüphane araştırması yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uzmanlaşılacak konu ile ilgili literatür takip etme, konu ile ilgili yayınlanmış olan makale ve kitapların incelenmesi ve bunların tahlil edilmesi, konu ile ilgili sunumlar ve seminerler hazırlama bu dersin içeriğini oluşturur.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Literatür Takibi ve Kaynakça Hazırlama
2Makale ve Kitap İnceleme
3Makale ve Kitap İnceleme
4Değerlendirme
5Yapılan Çalışmalar İle İlgili Rapor Hazırlama ve Sunma
6Seminer Çalışması
7Değerlendirme
8Ara sınav
9Literatür Takibi ve Kaynakça Hazırlama
10Makale ve Kitap İnceleme
11Makale ve Kitap İnceleme
12Değerlendirme
13Yapılan Çalışmalar İle İlgili Rapor Hazırlama ve Sunma
14Değerlendirme
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma818
Rapor Hazırlama21020
Rapor Sunma236
Seminer248
Makale Kritik Etme8216
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ15555555555555555555555555
ÖÇ2 55555555 55555 555 55555
ÖÇ3 55555555 55555 555 55555
ÖÇ4    5 55 5 55   555     5
ÖÇ5    5 55 5 55   555     5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr