Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İKT-6101İLERİ MİKRO EKONOMİK ANALİZZorunlu115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin mikro iktisat bilgilerini ve iktisadi analiz yetilerini geliştirmek. mikro iktisadi konuları ve sorunları özellikle bölgesel kalkınma ve gelişme perspektifinde ortaya koymak, tartışmak ve bölgesel düzeyde analiz yapabilme becerisini geliştirebilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. İbrahim DOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1İleridüzeydeki niceliksel tekniklerin mikroiktisadiproblemlerinanalizinde kullanma yeteneğisağlamak
2Analitik düşünme ve sorun çözme yeteneklerinin gelişmesi
3İktisadi sistemleri ve karar mekanizmalarınıtanımlamak ve yorumlamak
4Bölgesel düzeyde politikaları tanımlamak ve yorumlamak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Tüketici Davranışları Teorisi, Üretim Teorisi, Tam Rekabet Teorisi, Monopol Teorisi, Monopollü Rekabet Teorisi, Oligopol Teorileri, Faktör Piyasaları, Faktör Talebi, Faktör Arzı, Mübadelenin genel dengesi, Üretimde genel dengePareto Optimumu, Pareto Optimumu ve Tam rekabet, Eksik Rekabet ve Refah Maksimizasyonu, Tam Rekabet ve Dışsallıklar, İkinci en iyi teoremi, Gelir Dağılımı Kavramı, Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Ölçülmesi, Yoksulluk KavramıYoksulluğun Ölçülmesi ve Nedenleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tüketici Davranışları Teorisi
2Üretim Teorisi
3Tam rekabet teorisi
4Monopol Teorisi
5Monopollü rekabet teorisi
6oligopol teorisi
7Faktör Piyasaları
8Vize sınavı
9Genel Denge Teorisi
10refah iktisadı teorisi
11gelir dağılımı ve yoksulluk
12bilgi ekonomisi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Varian H. R. Intermediate Microeconomics, W.W. Norton Company, New York, 2003. Pyndyck, R and D. Rubinfeld, (2009) Microeconomics, 7th ed., Pearson Education International, New Jersey
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı111
Derse Katılım13030
Beyin Fırtınası11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14545
Ev Ödevi14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)156
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1
ÖÇ14
ÖÇ24
ÖÇ34
ÖÇ44
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr