Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ISN2004İLETİŞİM-IISeçmeli124
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İletişim konusunda teorik bilgi sahibi yapmak ve iletişim çalışmaları alanındaki temel kavramları tanıtabilmek, İletişim kurabilme yeteneğini geliştirmek, iletişim kuramları hakkında bilgi sahibi yapmak, Yazılı ve sözlü iletişim konularında bilgi sahibi yapmak, Sözsüz iletişim(beden dili) konusunda bilgi sahibi yapmak ve beden dili mesajlarını anlayabilme yeteneği kazandırmak, İş ve mesleki yazışmalar hakkında bilgi sahibi olmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Hasan Önder Sarıdoğan
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci iletişim bilimi alanında temel olan kavramları, yaklaşımları, sorun ve tartışmaları öğrenir,
2 İletişim kurabilme yeteneğine sahip olur,
3 Sözsüz iletişim konusunda ciddi anlamda bilgi sahibi olur
4Alanıyla ilgili bilgilerini düzenleyerek, alan hakkında geniş fikir sahibi olur,
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İletişim kavramının tanımlanması; etkileşim ve haberleşmenin tanımlanması; iletişim süreci ve iletişimin unsurları; başarılı bir iletişimin aşamaları; etkileyici iletişim; iletişimde rol oynayan sosyal faktörler; iletişimde kültür; davranış ve tutumların rolü; iletişim biçimleri; sözsüz iletişim faktörleri; iletişim ve beden dili; kurumsal iletişim;iletişim ağlarının yapısı; iletişimde kişilerarası mesafe; günümüzde iletişim teknolojileri; iletişim yöntemleri; iletişim engelleri; kitle iletişim araçları; insan ilişkileri (kişiler arası iletişim); etkili bir iletişimin unsurları (bazı temel kurallar).
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İletişimin tanımı, kapsamı ve amacıGenel ve teknik iletişim: kavramlar, ilkeler, uygulamalar / İrfan Mısırlı YOK
2İletişim Süreci (Kaynak; mesaj, kanal, alıcı)Genel ve teknik iletişim: kavramlar, ilkeler, uygulamalar / İrfan Mısırlı YOK
3Algılama ve Değerlendirme, Geri BildirimGenel ve teknik iletişim: kavramlar, ilkeler, uygulamalar / İrfan Mısırlı YOK
4Sözlü İletişim Nedir?, Sözlü İletişimin Yapıcı Engelleri, Sözlü İletişimde Kişisel EngellerGenel ve teknik iletişim: kavramlar, ilkeler, uygulamalar / İrfan Mısırlı YOK
5Sözlü İletişimin Kanal Engelleri, Sözlü İletişimin Psikolojik Engelleri,Genel ve teknik iletişim: kavramlar, ilkeler, uygulamalar / İrfan Mısırlı YOK
6Sözlü İletişimin Teknik Engelleri, Sözlü İletişimde Zaman Baskısı, Sözlü İletişimde KesintilerGenel ve teknik iletişim: kavramlar, ilkeler, uygulamalar / İrfan Mısırlı YOK
7Yazılı İletişim Nedir? Yazılı İletişim Engelleri, Yazılı İletişim Türleri,Genel ve teknik iletişim: kavramlar, ilkeler, uygulamalar / İrfan Mısırlı YOK
8Ara SınavYOK
9Sözsüz iletişim nedir? Sözsüz iletişimin fonksiyonları, beden diliGenel ve teknik iletişim: kavramlar, ilkeler, uygulamalar / İrfan Mısırlı YOK
10Kişiler arası iletişim, kişiler arası iletişimi etkileyen faktörlerGenel ve teknik iletişim: kavramlar, ilkeler, uygulamalar / İrfan Mısırlı YOK
11Kişiler arsı iletişimde engeller. Kişilik çatışmalarıGenel ve teknik iletişim: kavramlar, ilkeler, uygulamalar / İrfan Mısırlı YOK
12Örgütsel İletişimi, Biçimsel Olmayan İletişim Yöntemleri, Dikey İletişimGenel ve teknik iletişim: kavramlar, ilkeler, uygulamalar / İrfan Mısırlı YOK
13Yatay İletişim, Çapraz İletişim, Sanal Örgütlerde İletişim,Genel ve teknik iletişim: kavramlar, ilkeler, uygulamalar / İrfan Mısırlı YOK
14Örgütlerde İletişim Araçları, Örgütsel İletişimin İyileştirilmesiGenel ve teknik iletişim: kavramlar, ilkeler, uygulamalar / İrfan Mısırlı YOK
15Yarıyıl Sonu Sınavına Yönelik Tartışma, Problem ÇözmeGenel ve teknik iletişim: kavramlar, ilkeler, uygulamalar / İrfan Mısırlı YOK
16Yarıyıl Sonu SınavlarıGenel ve teknik iletişim: kavramlar, ilkeler, uygulamalar / İrfan Mısırlı YOK
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel ve teknik iletişim: kavramlar, ilkeler, uygulamalar / İrfan Mısırlı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Rapor Sunma150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı150
Rapor Sunma150
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Quiz111
Derse Katılım16232
Uygulama/Pratik16232
Proje Sunma16232
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma717
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr