Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MUN17ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-IISeçmeli244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Önlisans eğitiminin son yıllında öğrencinin, mesleği ile ilgili bir konuda detaylı, önceden belirlenmiş şartlara uygun raporlanabilen bir araştırma yapması, çalışma konusu ile ilgili kendisini geliştirebilmesi ve bu çalışmayı sunabilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Furkan ÇELEBİ
Öğrenme Çıktıları
1Bağımsız çalışma yapabilme becerisini artar.
2Ulaştığı kaynakları çalışmasında nasıl kullanacağına dair bilgi ve beceri kazanır.
3Araştırma konusu ile ilgili birincil ve ikincil kaynaklara ulaşma becerisi kazanır.
4Bilimsel bir konu analiz edebilme becerisini kazanır.
5Çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket çalışması yapma becerisini kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencinin bilimsel çalışma etiğine uygun olarak, mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, raporlaması ve sözlü olarak sunması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Anket hazırlama yöntemleri
2demografik faktörler
3bağımlı değişken
4bağımsız değişken
5anket uygulama teknikleri
6veri girişi
7veri girişi
8ara sınav
9veri analizi
10veri analizi
11veri yorumlama
12veri yorumlama
13sonuç elde etme
14sunum
15etkili sunum teknikleri
16final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Zeynel Dinler Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)128
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr