Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İKLY1105İNGİLİZCE ISeçmeli112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı dönem başında yapılan muafiyet sınavında başarılı olamayan ve İngilizceyi yeni öğrenmeye başlamış öğrencilerimize Avrupa konseyi ortak dil kriterleri doğrultusunda A1, A2, B1,B2 düzeyleri için öngörülen gramer,kelime bilgisi,konuşma, duyduğunu anlama,okuma ve yazma yeteneği kazandırmaktır .
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Okt. Hasan ARSLAN
Öğrenme Çıktıları
1Güncel ve genel konularda kendilerini ifade edebilecek seviyeye ulaşabilir.
2Öğrendiği dil becerileri ışığında yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir.
3Farklı konularla ilgili görüşlerini açıklayabilme ve tartışma yapabilir.
4Sözcükleri daha doğru biçimde telaffuz edebilir.
5Farklı okuma becerilerini uygulayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Greetings, Subject Pronouns , Verb to Be, İmperatives, Possessive Adjectives, Prepositions of Place, Demonstrative Adjectives, There is / are, Quantifying Expressions, Giving Directions,The present progressive tense, Have Got / Has Got, Can / Can’t (Ability - Request), Telling time, Present Simple,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Greetings, Subject Pronouns , Verb to Be, İmperatives,
2Possessive Adjectives, Prepositions of Place (in, on, under, above, between, etc) Demonstrative Adjectives (This / That / These / Those),
3There is / are, Quantity Questions (How much… How many…)
4Quantifying Expressions ( a Lot of / Any / a Little / Some / a Few / Much / Many )
5Giving Directions
6The Present Continous Tense
7The Present Continous Tense, Still,at the moment, Now
8Ara Sınav
9Have Got – Has Got
10Can / Can’t (Ability - Request)
11Telling time - What time is it?
12The Simple Present Tense
13The Simple Present Tense with Yes / No Questions, Wh—Questions
14The Simple Present Tense with Adverbs of Frequency (Always, Usually, Often,Etc)
15Revision and Consolidation
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Success in English, Nobel Yayınları, Ankara 2010 New Headway Elementary English Course Book (Liz and John Soars) New Headway Elementary English Exercise Book (Liz and John Soars) Oxford University Press, 2008 DERS ARAÇLARI: Longman Pocket English Dictionary
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik17117
Soru-Yanıt12112
Takım/Grup Çalışması15115
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr