Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İTP1016GİRİŞİMCİLİKSeçmeli122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, girişimcilik kavramının ve niteliğinin nasıl kazanılabileceğini, kendi işinin patronu olmanın yol ve yöntemlerini öğreterek, öğrencinin girişimcilik zihniyetine sahip olmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ferdi GEVREK
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci bu dersin sonunda, girişimcilik kavramının ne anlam taşıdığı, girişimcinin özellikleri ve nitelikleri ile girişimcilik için gerekli unsurların neler olduğunu, girişimcinin ne tür engellerle karşılaşabileceğini ve bu engelleri aşmanın yol ve yöntemlerini kavrar.
2Girişimci olmanın değişik yöntemlerini ve iş kurmak için gerekli unsurları öğrenir.
3Proje (iş) fikrinin nasıl doğduğunu ve iş planı hazırlamayı öğrenir
4Yatırım kararı verilirken dikkate alınması gereken hususları ve Yatırım projelerinin fizibilite etüdünün nasıl yapıldığını ve hangi analizlerin nasıl yapılacağını öğrenir.
5Başlıca işletme ve şirket türlerinin neler olduğunu, özelliklerini ve kurulacak işletmenin hukuki şeklinin hangi kriterlere göre belirleneceğini öğrenir
6Girişimcinin yatırım projelerinin finansmanı sorununu nasıl aşabileceğini ve girişimcilere yönelik teşvik uygulamaları ile finansman kaynaklarını öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Girişimcilik kavramı, önemi ve ortaya çıkışı, girişimcilikte yaratıcılık ve yeniliğin önemi ile girişimcinin taşıması gereken özellikler.
2Girişimciliği etkileyen faktörler, girişimciliğin avantaj ve dezavantajları
3Girişimci olmanın değişik yöntemleri ( Yeni bir iş kurma, mevcut bir işletmeyi satın alma ve franchising gibi) ve bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları.
4Hukuki yapılarına göre işletme çeşitleri ve KOBİler.
5Yatırım kavramı, yatırım çeşitleri ve yatırım kararını etkileyen faktörler.
6Yatırım kararı verilmesinde fizibilite etüdünün önemi ve fizibilite aşamaları:
7Ekonomik etüd hazırlanması
8Ara Sınav
9Teknik ve mali etüd hazırlanışı.
10KOBİlerde yönetim ve pazarlama
11İşletme sermayesi kavramı ve işletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi.
12Başa baş (kara geçiş) analizi yapılışı, Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan statik ve dinamik yöntemler.
13İşletmelerin, kısa orta ve uzun vadeli finansman kaynakları
14Proje ve iş planı hazırlama, İşletmelerin mali tabloları ve analiz yöntemleri
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hasan Tutar, Fırat Altınkaynak, Girşimcilik, Detay Yayıncılık, Ankara, 2013
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama2816
Proje Tasarımı /Yönetimi2816
Ev Ödevi111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)63
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1                 
ÖÇ2                 
ÖÇ3                 
ÖÇ4                 
ÖÇ5                 
ÖÇ6                 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr