Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İTP2015PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASISeçmeli234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, bir inşaat mühendisliği çalışmasının nasıl ele alınacağını öğretmek, Öğrencilere, önceki derslerden elde ettikleri bilgilerini kullanmak için bir ortam sağlamak, Öğrencilere disiplinler arası çalışma yeteneği kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Lale GEVREK
Öğrenme Çıktıları
1inşaat mühendisliği projelerini kavrayabilecek, planlayabilecek ve tasarlayabilecek.
2değişik branşlardan aldığı derslerde öğrendiği bilgi, fikir ve kavramları birleştirebilecek.
3tasarım problemlerini, açık uçlu bir çözüm uzayında formüle etme ve çözme yöntemlerini pratik edecek.
4gerekli bazı deneyleri (zemin etüdü, malzeme testleri, vs.) yapma ve sonuçlarını yorumlama becerisi kazanacak.
5etik ve mesleki sorumluluk bilinci kazanmış olacak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrenciler, seçtikleri bir inşaat mühendisliği projesini, tasarım aşamasından başlayarak zemin etüdü de dahil olmak üzere tüm aşamalarıyla danışman/danışmanların kontrolü altında gerçekleştireceklerdir. Bütün aşamaları içeren bir rapor sunulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, Proje yönetimi
2Grupların oluşturulması ve konuların belirlenmesi
3Belirlenen konuların, tasarım aşamasından başlayarak zemin etüdü de dahil olmak üzere tüm aşamalarıyla danışman/danışmanların kontrolü altında gerçekleştirilmesi
4Belirlenen konuların, tasarım aşamasından başlayarak zemin etüdü de dahil olmak üzere tüm aşamalarıyla danışman/danışmanların kontrolü altında gerçekleştirilmesi
5Belirlenen konuların, tasarım aşamasından başlayarak zemin etüdü de dahil olmak üzere tüm aşamalarıyla danışman/danışmanların kontrolü altında gerçekleştirilmesi
6Belirlenen konuların, tasarım aşamasından başlayarak zemin etüdü de dahil olmak üzere tüm aşamalarıyla danışman/danışmanların kontrolü altında gerçekleştirilmesi
7Belirlenen konuların, tasarım aşamasından başlayarak zemin etüdü de dahil olmak üzere tüm aşamalarıyla danışman/danışmanların kontrolü altında gerçekleştirilmesi
8Ara sınav
9Projelerin tamamlanıp raporların yazılması
10Projelerin tamamlanıp raporların yazılması
11Projelerin tamamlanıp raporların yazılması
12Projelerin tamamlanıp raporların yazılması
13Projelerin sunulması
14Projelerin sunulması
15Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Derleme ders notları İmar kanunu İmar yönetmeliği
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Proje Hazırlama1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Proje Hazırlama16232
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma16116
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)106
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1    3   4        
ÖÇ2    3   4        
ÖÇ3    4   4        
ÖÇ4    4   4        
ÖÇ5    4   4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr