Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İTP2024BİNA BİLGİSİSeçmeli242
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Mimarlık kavramları ve mimari planlama süreci ile kuramsal alt yapı oluşturarak, konut tasarım ölçütlerini öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Lale GEVREK
Öğrenme Çıktıları
1Verilen mimari probleme çözüm getirme becerisi kazanılabilir.
2Gözlem gücü ve isteği geliştirebilir.
3Kuramsal bakış açısı ve görsel anlatım yeteneği artabilir.
4Bina tasarımında mekan donatılarına ilişkin çözüm yeteneği gelişebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mimarlık kavramları, insan boyutları, kullanıcı gereksinmeleri, insan-çevre ilişkisi, konut tasarım ölçütleri, konut etkinlikleri, konut mekân boyutu, konut mekân dizimi, konut tipleri, konut bina ve konut tasarımının temel ilkeleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mimarlık kavramlarına giriş
2Mimari tasarımda insan boyutları ve mekansal ilişki
3Kullanıcı gereksinmeleri ve insan-çevre ilişkisi
4Konut mekan ve etkinlikleri
5Konut mekanlarında donatı elemanları
6Konut mekanlarında boyutlandırılma
7Ara Sınav
8Konut mekanlarını donatı elemanlarının konumlarına göre boyutlandırma I
9Konut mekanlarını donatı elemanlarının konumlarına göre boyutlandırma II
10Konut Mekân dizimi
11Konut Tipleri
12Bina tasarımında temel ilkeler I
13Bina tasarımında temel ilkeler II
14Konut tasarımında temel ilkeler I
15Konut tasarımında temel ilkeleri II
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: ARCAN, E.F., EVCİ, F., Mimari Tasarıma Yaklaşım I, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul, (1999). DÜLGEROĞLU(YÜKSEL), Y., Konut Mekanı Kavramının Tipolojik Temelleri, ITÜ, İstanbul, (1995). GÜR, Ş.Ö. , Mekân Örgütlenmesi, Gür Yayıncılık, Trabzon, (1996) GÜVENÇ, B., İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, (1974). KIRAN, A., POLATOĞLU, Ç., Bina Bilgisine Giriş, YTÜ, (2009). KRAUEL, J., OCKRASSA, A., Innovative Houses, Links International, Barcelona, (2003). KUBAN, D., Mimarlık Kavramları, YEM Yayınevi, (1998). İZGİ, U., Mimarlıkta Süreç: Kavramlar-İlişkiler, YEM Yayınevi, (1999). ÖZER, B., Kültür-Sanat, Mimarlık, YEM Yayınevi, (1986). ÜNÜGÜR, M., “Bina Tasarımının Temel İlkeleri”, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul, (1989).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Ev Ödevi230
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ev Ödevi248
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)82
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1                 
ÖÇ2                 
ÖÇ3                 
ÖÇ4                 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr