Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İTP2020TEMEL DEPREM BİLGİSİSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencileri deprem mühendisliğine ilişkin temel ilkeler ve depreme dayanımlı yapı tasarımı konusunda bilgilendirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Fuat KÖKER
Öğrenme Çıktıları
1Depremlerin meydana gelmesi depremlerin büyüklüğü ve şiddeti ve sismik dalgaları bilir.
2Yapıların dinamik karaktaristikleri ve yapılardaki düzensizlikleri öğrenir.
3Deprem hesap yöntemleri, eşdeğer deprem yükü yöntemini öğrenir.
4Depremde meydana gelen yapı hasarları ve hasarlı yapıların onarım ve güçlendirilmesi hakkında bilgi sahibidir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mühendislik yönünden deprem olayı ve deprem mühendisliği hakkında genel bilgiler, deprem dalgalarının özelikleri ve yayılması, deprem büyüklüğü, şiddeti ve depremsel bölgelendirme, deprem hareketinin kaydı, şliddet çetvelleri, titreşim sistemlerinin dinamiği, deprem yönetmelikleri ve Türkiye deprem yönetmeliği, tepki spektrumları, peryot tanım alanı yöntemleri, zaman tanım alanı yöntemi, yapılarda deprem hasarı, yapıların çeşitli yöntemlerle depreme göre çözümlemesi ve depreme dayanımlı betonarme yapı projelendirme ilkeleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Depremin oluşumu ve özellikleri
2Deprem odağı episantır ve hiposantır mesafesi
3Depremin şiddeti ve büyüklüğü
4Deprem ölçü cetvelleri
5Yapıların dinamik karakteristikleri
6Yapıların deprem yükü hesaplama yöntemleri
7Eşdeğer deprem yükü yöntemi
8Vize Sınavı
9Eşdeğer deprem yükü yöntemi
10Eşdeğer deprem yükü yöntemi
11Örnek çözümü
12Örnek çözümü
13Mod birleştirme yöntemi
14Örnek çözümü
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Uygulama/Pratik10660
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2612
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1            3    
ÖÇ2            4    
ÖÇ3            3    
ÖÇ4            4    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr