Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
IKLY2107FRANSIZCA-IISeçmeli122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Fransızca öğrenim seviyelerini karşısındaki kişinin ifadelerini anlayarak kendi düşüncelerini ifade edebileceği iletişim düzeyine getirmek dersin amacıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Tolga HAYIT
Öğrenme Çıktıları
1Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2Kısa net iletileri kavrar.
3Kısa, günlük metinleri kavrar.
4Basit, günlük sohbetlere katılır.
5Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşur.
6Dinleme becerisi doğrultusunda çok yaygın kullanılan kelimeleri fark edebilmek, yavaş ve net konuşmada konuşulanları anlamak
7Okuma becerisi doğrultusunda yaygın kullanılan isim, kelimeleri ve çok basit düzeydeki cümleleri anlayabilmek. Örnek olarak, poster, katalog ve uyarılar
8Yazma becerisi doğrultusunda basit kartpostallar yazma. Örnek olarak tatil kartpostalları. Aynı zamanda kişisel bilgilerini basit cümlelerle yazabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
“Reading" dersleri, öğrenciler lisans sınıflarına geçtiklerinde gereksinim duyacakları akademik okuma tekniklerine ağırlık veren bir ders kitabı serisi eşliğinde yürütülür. "Writing" dersleri akademik yazma tekniklerine ağırlık veren bir ders kitabı serisi eşliğinde yürütülür. “Listening and Speaking” dersleri de özel tekniklerle verilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Verb to be, Possessive Adjectives
2Verb to be negative and questions, Everyday Objects, Numbers
3Present Simple
4Present Simple negative and questions
5Jobs, Telling the Time
6Clothes, be going to future
7Present Continuous Tense
8Midterm Exam
9There is/are, Countable/uncountable nouns, food
10Prepositions, some/any, this/that/these/those
11Adjectives and Adverbs
12Comparatives, Superlatives
13Past Simple
14Past Simple - negatives and questions, ago, last.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Seminer122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)48
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1                4
ÖÇ2                4
ÖÇ3                4
ÖÇ4                4
ÖÇ5                4
ÖÇ6                4
ÖÇ7                4
ÖÇ8                4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr