Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ELKY2013SAYISAL ELEKTRONİKSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste; temel mantık devrelerini, mantık devre sadeleştirme yöntemlerini, mantık devrelerini kurabilme, elektriksel eşdeğerlerini elde edebilme, verilen bir uygulama probleminin çözümünü yaparak, gerekli devreyi kurup çalıştırabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hasan UZEL
Öğrenme Çıktıları
1Sayı sistemlerini tanır ve sayı sistemleri arasında dönüşüm yapar.
2Lojik Kapıları tanır, Lojik kapıların elektriksel devre karşılıklarını oluşturup analizini yapar.
3Matematiksel ifadelerin sadeleştirilmesini sadeleştirilme yöntemleriyle yapar.
4Mantıksal ifadelerin elektronik devresini çizer.
5Sayısal devre tasarımı ve uygulamasını yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sayı Sistemleri, Mantıksal Kapı Devreleri, Entegre devre aileleri ve teknik özellikleri, Mantık fonksiyonlarından devre çizimi, Çizilmiş bir devrenin mantık fonksiyonunun bulunması, Mantık devreleri ile elektrik devreleri arasındaki dönüşümler, Boolean Matematiği, Karnough Haritası, Bir problemin mantık fonksiyonunu çıkarmak ve sadeleştirmek, Bir problemin zaman diyagramını oluşturmak, Bir problemin mantık devresini kurmak ve çalıştırmak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sayı Sistemleri Sayı sistemleri ile ilgili Problem Çözümü
2Sayı Sistemleri Sayı sistemlerinin birbirine dönüştürülmesini inceler.
3Mantıksal Kapı DevreleriMantıksal Kapıları tanır ve inceler.
4Mantıksal Kapı DevreleriMantıksal Kapı Devrelerini inceler.
5Entegre devre aileleri ve teknik özellikleriEntegre devre aileleri ve teknik özelliklerini inceler.
6Mantık fonksiyonlarından devre çizimi, Çizilmiş bir devrenin mantık fonksiyonunun bulunması Mantık fonksiyonlarından devre çizimini yapar ve inceler.
7Mantık devreleri ile elektrik devreleri arasındaki dönüşümlerMantık devreleri ile elektrik devreleri arasındaki dönüşümlerini inceler.
8Arasınav
9Boolean MatematiğiBoolean Matematiği kurallarını inceler.
10Boolean MatematiğiBoolean Matematiğini kullanarak mantık devrelerine uygulanmasını inceler.
11Karnough HaritasıKarnough Haritası kurallarını inceler.
12Karnough HaritasıKarnough Haritasını kullanarak fonksiyonların indirgenmesini inceler.
13Bir problemin mantık fonksiyonunu çıkarmak ve sadeleştirmekBir problemin mantık fonksiyonunu çıkarır ve sadeleştirmesini inceler.
14Bir problemin zaman diyagramını oluşturmak, mantık devresini kurmak ve çalıştırmakBir problemin zaman diyagramını oluşturur , mantık devresini kurar ve çalıştırılmasını inceler.
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları Digital Elektronik, Mavi Kitaplar, Metin Berekety,Engin Tekin Mantık Devreleri, Değişim Yayınları, Prof.Dr.Hüseyin EKİZ
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15115
Uygulama/Pratik15115
Problem Çözümü15115
Bireysel Çalışma4520
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ144 45    454   
ÖÇ244 44    444   
ÖÇ344 45    454   
ÖÇ444 44    444   
ÖÇ544 45    454   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr