Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MUH1004İSTATİSTİKSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Sosyoteknik bir sistem olarak İstatistik olgusunu tanıtmak, temel İstatistik kavramlarını ve İstatistiğin esasları ile analitik düşünme fonksiyonlarını öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Saffet Akdağ
Öğrenme Çıktıları
1Temel İstatistiksel kavramlarını bilir.
2İstatistiksel verileri okur ve yorumlar.
3Geçmişteki rakamları kullanarak gelecek hakkında kestirim yapar.
4Rakamların sınıflandırılmasını ve anlamlarını açıklar ve yorumlar.
5Rakamlar arasında ilişki kurar ve gerçek hayat problemlerine uygular
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İstatistik dersinde; sosyoteknik bir sistem olarak İstatistiğin tanımlanması, temel İstatistik kavramları ve İstatistiksel amaçların açıklanması, İstatistiğin rakamlarla ilişkileri ele alınması ve analitik düşünme yeteneği kazandırılması, İstatistiksel rakamların anlamlarının kavratılması ve olaylara istatistiksel olarak değer katılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel Kavramlar, Kütle, Birim, Verilerin Toplanması ,Verilerin Düzenlenmesi
2Basit Seri, Frekanslı Seri, Gruplanmış frekanslı seriler
3Frekans Dağılımları, Histogram ve Frekans Poligonu
4Parametrik Merkezi Eğilim Ölçüleri (Ortalamalar) Aritmetik Ortalama,
5Parametrik Merkezi Eğilim Ölçüleri (Ortalamalar) Geometrik Ortalama, Kareli Ortalama, Harmonik Ortalama
6Parametrik Olmayan Merkezi Eğilim Ölçüleri (Ortalamalar) Mod
7Parametrik Olmayan Merkezi Eğilim Ölçüleri (Ortalamalar) Medyan
8Ara Sınav
9Parametrik Dağılma Ölçüleri, Ortalama Sapma, Standart Sapma
10Parametrik Dağılma Ölçüleri, Varyans,
11Olasılık Hesapları
12Korelasyon Analizi, Doğrusal Korelasyon, Korelasyon Katsayısını Hesaplama
13Regresyon Analizi,Doğrusal Regresyon Denklemini Hesaplama Yöntemleri
14Regresyon Analizi,Doğrusal Regresyon Denklemini Hesaplama Yöntemleri
15İndeks Sayılar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İstatistik, Bülent Yılmaz, Nobel Yayıncılık; -İstatistik, Burhan ÇİL, Detay Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2816
Ev Ödevi14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1     5        
ÖÇ2     5        
ÖÇ3     5        
ÖÇ4     5        
ÖÇ5     5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr