Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MUH2017ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı öğrencinin çeşitli araştırma tekniklerini kavramasını ve uygulamasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Özgür Koçbulut
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel araştırma türlerini kavramak.
2Araştırma konusu seçmek.
3Araştırma planı hazırlar.
4Dipnot ve kaynakça kurallarını kavramak ve uygular.
5Araştırma sonuçlarını sunar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Bir araştırmanın nasıl yapılacağı hangi süreçlerden geçtiği, verilerin toplanması, analizinin yapılması, bunların değerlendirilerek raporlaştırılması ve bu süreçte yararlanılan kaynakların gösterim şeklinin öğrenilmesini sağlar.
Dersin İçeriği
Bilimsel Araştırmalarda Amaç, Bilimsel Araştırma Türleri, Araştırma Konusunun Seçimi ve Geçici Plan Hazırlanması, Kaynakların Araştırılmasında Kütüphanelerden Yararlanma, Kaynakların Bilimsel Düzeylerinin Belirlenmesi ve Okunup Değerlendirilmesi, Araştırmanın Yazılması, Dip Notların ve Kaynakçanın Yazılımı, Çizelgeler ve Şekillerin Hazırlanması, Araştırma Metninin Bilgisayarda Yazılmasında Biçimsel Kurallar, Anket Çalışması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilimsel Araştırmalarda Amaç, Bilimsel Araştırma Türleri.
2Araştırma Konusunun Seçimi ve Geçici Plan Hazırlanması
3Kaynakların Araştırılmasında Kütüphanelerden Yararlanma
4Kaynakların Bilimsel Düzeylerinin Belirlenmesi ve Okunup Değerlendirilmesi
5Araştırmanın Yazılması: Üslup ve Metnin Yazılması, Metin Aktarmaları ve Bilimsel Etik
6Dip Notların ve Kaynakçanın Yazılımı
7Çizelgeler ve Şekillerin Hazırlanması
8Ara Sınav
9Araştırma Metninin Bilgisayarda Yazılmasında Biçimsel Kurallar
10E-Kaynaklar
11Anket Çalışması, Anket Yönteminin Aşamaları, Araştırmanın Amacının Belirlenmesi, Örneğin Belirlenmesi, Görüşme Metodunun Seçilmesi (Anket Türleri)
12Anket Sorularının Oluşturulması, Anket Soru Formatları, Soru İçerikleri, Anket Yanıt Formları, Soru Yazımında Temel Kurallar, Anket Sonuçlarının Yazılması.
13Öğrenci Sunumları
14Konuların genel değerlendirilmesi
15Soru ve Cevap, Tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DİNLER Zeynel, Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar, Ekin Yayınevi, Bursa, 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12626
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1         5    
ÖÇ2         5    
ÖÇ3         5    
ÖÇ4         5    
ÖÇ5         5    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr