Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FİZ504NÜMERİK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ IISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Deneysel ve teorik fiziğe ek ve tamamlayıcı çalışmaların yapılmakta olduğu bilgisayar yardımıyla sayısal analiz yöntemlerine giriş ve nümerik fizikçilerin sıklıkla kullandıkları yöntemlerin kullanılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA
Öğrenme Çıktıları
1Fizik Alanındaki Konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavramak, kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olmak.
2Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri anliz etme ve yorumlama yeteneğine sahip olmak
3Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
4Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olmak.
5Karşılaşılan Problemler üzerine çözüm üretmek, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği blincine ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Diferansiyel denklemler ve uygulamaları; Euler metodu, hareket sabiti, Runge-Kutta metodu, ikinci dereceden diferansiyel denklemler, sarkaçlara ve diğer titreşen sistemlere uygulamaları, sınır koşullarıyla diferansiyel dnklemler, Forier analizi; Fourier serisi, Fourier transformu, konvolusyon ve korelasyon, kesikli fourier transformu, hızlı fourier transformu, spektrum analizi, bilgisayar kontrollü tomografi, Kısmi deiferansiyel eşitlikler ve uygulamaları; Rasgeleolaylar ve simulasyon;
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Diferansiyel Denklemler ve uygulamaları: Euler metodu, hareket sabiti, Runge-Kutta metoduVarYok
2Diferansiyel Denklemler ve uygulamaları: Euler metodu, hareket sabiti, Runge-Kutta metoduVarYok
3Diferansiyel Denklemler ve uygulamaları: Euler metodu, hareket sabiti, Runge-Kutta metoduVarYok
4Diferansiyel Denklemler ve uygulamaları: Euler metodu, hareket sabiti, Runge-Kutta metoduVarYok
5Diferansiyel Denklemler ve uygulamaları: Euler metodu, hareket sabiti, Runge-Kutta metoduVarYok
6Diferansiyel Denklemler ve uygulamaları: Euler metodu, hareket sabiti, Runge-Kutta metoduVarYok
7Vize Sınavı--
8Forier analizi; Fourier serisi, Fourier transformu, konvolusyon ve korelasyon, kesikli fourier transformu, hızlı fourier transformu, spektrum analiziVarYok
9Forier analizi; Fourier serisi, Fourier transformu, konvolusyon ve korelasyon, kesikli fourier transformu, hızlı fourier transformu, spektrum analiziVarYok
10Forier analizi; Fourier serisi, Fourier transformu, konvolusyon ve korelasyon, kesikli fourier transformu, hızlı fourier transformu, spektrum analiziVarYok
11Forier analizi; Fourier serisi, Fourier transformu, konvolusyon ve korelasyon, kesikli fourier transformu, hızlı fourier transformu, spektrum analiziVarYok
12Kısmi diferansiyel eşitlikler ve uygulamalarıVarYok
13Kısmi diferansiyel eşitlikler ve uygulamalarıVarYok
14Rasgele Olaylar ve SimulasyonVarYok
15Rasgele Olaylar ve SimulasyonVarYok
16Final Sınavı--
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Sayısal Fizik, Bekir Karaoğlu, Seyir Yayıncılık(2004) 2. Numerical Receipes in FORTRAN, Pres, W. H. ,Flannery, B. P. , Teukolsky, S. A. ,Vetterling, W. T. , Nexyork: Cambridge Press. (1992) 3. A First Course in Computational Physics, DeVries P. L. , New York: John Wiley&Sons Inc. (1994)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14456
Problem Çözümü14114
Tartışma326
Soru-Yanıt919
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7321
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Okuma000
Ev Ödevi12112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr