Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FİZ507FİZİKTE MATEMATİK METODLAR ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Teorik Fizik Problemlerini Çözmek İçin Gerekli Olan Matematiksel Altyapıyı Geliştirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Ümüt TEMİZER
Öğrenme Çıktıları
1Kompleks fonksiyonlar ile ilgili cebirsel işlemleri yapar.
2Analitik olmayan fonksiyonların integral çözümlerini gerçekleştirir.
3Diferansiyel denklemlerin çözümü için gerekli donanımı elde eder.
4Seri Çözümleri ve Frobenius Yöntemi ile çözümleri gerçekleştirir.
5Fizik ve Matematik arasındaki ilişkiyi açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kompleks fonksiyonların analizi, Rezidü teoremi ve uygulamaları, Diferansiyel denklem uygulamaları; Kısmi diferansiyel denklemler ve çözümleri, Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin çözümleri, Değişkenlere ayırma metodu, Seri çözümler, Frobenius metodu ve uygulamaları, Homojen olmayan denklemlerin çözüm yöntemleri, Green teoremi ve uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kompleks Fonksiyonlar; Kompleks cebir
2Cauchy-Reimann şartları, Cauch integral teoremi ve formülü
3Laurent açılımı
4Konformal dönüşümler
5Rezidü teoremi
6Rezidü teoremi
7Diferansiyel Denklemler; Kısmi diferansiyel denklemler
8Arasınav
9Birinci mertebeden diferansiyel denklemler
10Birinci mertebeden diferansiyel denklemler
11Değişkenlerin ayrımı metodu
12Seri çözümler ve Frobenius metodu
13Homojen olmayan denklemler
14Homojen olmayan denklemler
15Green teoremi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Mathematical Methods for Physicsist, George Arfken, Academic Press. [2] Mathematical Physics, Eugene Butkov, Addison Wesley. [3] Fen ve Mühendislik Bilimlerinde Matematik Yöntemler, Selçuk Bayın, Metu Press.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Problem Çözümü10110
Tartışma6212
Soru-Yanıt14114
Makale Kritik Etme11010
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6318
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7428
Ev Ödevi10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr