Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FİZ519ELEKTROMANYETİK TEORİ ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Vektörlerle ilgili tüm özelliklerin verilerek matematiksel olarak işlemlerin anlaşılabilmesini sağlamak ve yorumlayabilmektir. Durgun elektrik ve potansiyel hesap tekniklerinin anlaşılmasını sağlamak. Dielektrik ortamları öğrenebilmek ve dielektrik made içerisinde hasıl olan elektrik olayları kavratmak. Manyetizmayı vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Sait YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Elektromanyetik konusuyla ilgili temel kavramları öğrenir ve Elektromanyetik Teori dersine ait temel özellilkleri ve uygulamaları kavrar.
2Possion, Laplace denklemleri ile Green fonksiyonunu öğrenir.
3Magnetostatik Kavramları öğrenir.
4Bazı Doğa olaylarını açıklar ve çözümleyebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Vektör Analizi, Elektrostatik, Potansiyel Hessap Teknikleri, Dielektrik Ortamlar, Magnetostatik
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Vektör Analizi: Vektör Cebri, Diferansiyel ve İntegral Hesaplar
2Vektör Analizi: Eğrisel Koordinatlar, Dirac Delta Fonksiyonu
3Elektrostatik: Elektrik Alan, Elektrik Alanın Diverjans ve Rotasyoneli.
4Elektrostatik: Elektrik Potansiyel, İş ve Elektrostatik Enerji, İletkenler
5Potansiyel Hesap Teknikleri: Laplace Denkleminin Genel Özellikleri, Görüğntü Yöntemi, Değişken Ayrımı.
6Potansiyel Hesap Teknikleri: Multipol Açılımı, Green Kuramı, Dirichlet veya Neumann Sınır Koşulları için Çözümün Tekliği
7Dielektrik Ortamlar: Polarizasyon, Polarize Olmuş Bir Cismin Elektrik Alanı, Elektrik Deplasman Vektörü, Lineer Dielektrikler.
8Sınav (Vize)
9Magnetostatik: Lorentz Kuvveti, Biot-Savart Yasası
10Magnetostatik: Lorentz Kuvveti, Biot-Savart Yasası
11Magnetostatik: Manyetik Alanda Diverjans ve Rotasyonel, Magnetik Vektör Potansiyeli
12Magnetostatik: Manyetik Alanda Diverjans ve Rotasyonel, Magnetik Vektör Potansiyeli
13Magnetik Ortamlar: Magnetizasyon, Mıknatıslanmış Bir Cismin Manyetik Alanı, H Alanı, Lineer ve Lineer Olmayan Ortamalar
14Magnetik Ortamlar: Magnetizasyon, Mıknatıslanmış Bir Cismin Manyetik Alanı, H Alanı, Lineer ve Lineer Olmayan Ortamalar
15Magnetik Ortamlar: Magnetizasyon, Mıknatıslanmış Bir Cismin Manyetik Alanı, H Alanı, Lineer ve Lineer Olmayan Ortamalar
16Sınav (Final)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] D J Griffiths, "Elektromanyetik Teori"
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav0100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı0100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Problem Çözümü10220
Tartışma6212
Soru-Yanıt14114
Makale Kritik Etme11010
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6318
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7428
Ev Ödevi10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr