Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FİZ520ELEKTROMANYETİK TEORİ IISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Elektromotor kuvveti, Faraday Yasası ve Maxwell denklemlerinin kavranmasını sağlamak , elektrodinamikte enerji ve momentumu öğretmek, elektromagnetik dalga ve rtadyasyonu öğreterek günlük yaşam içerisinde uygulama alanlarını görme yeteneğini kazandırmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Sait YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Elektromanyetik dlga denklemive çözümleri, yansıma ve kırılmayı öğrenir.
2İvmeli yüklerin ışıması, özel göreleliği ve klasik elektromagnetik kuramın temel kavramlarını öğrenerek, ışıma olayını kavrar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Magnetik ortamlar, Elektrodinamik, Elektromagnetik Dalgalar, Elektromagnetik Radyasyon
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Magnetizasyon, Lineer ve Lineer Olmayan Ortamlar
2Elektromotor Kuvveti ve Faraday Yasası
3Maxwell Denklemleri
4Elektromanyetik Alanın Enerjisi ve Momentumu
5Boşlukta Elektromanyetik Dalgalar
6Dielektrik ortamda Elektromanyetik Dalgalar
7İletken Ortamda Elektromanyetik Dalgalar
8Sınav (Vize)
9Yansıma ve Kırılma
10Yansıma ve Kırılma
11Çift - Kutuplar
12Elektrodinamiğin Kovariyant Formülasyonu
13Elektrodinamiğin Kovariyant Formülasyonu
14Göreli- Kovariyant Lagranjiyen Formülasyonu
15Göreli- Kovariyant Lagranjiyen Formülasyonu
16Sınav (Final)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] D J Griffiths, " Elektromanyetik Teori"
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Problem Çözümü10220
Tartışma6212
Soru-Yanıt14114
Makale Kritik Etme11010
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6318
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7428
Ev Ödevi10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr