Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FİZ523ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Atom ve Molekül Fiziğinin bazı temel kavramlarını anlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA
Öğrenme Çıktıları
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavramak, kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olmak
2Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneğine sahip olmak.
3Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
4Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olmak.
5Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretmek, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bir-Elektronlu Atomlar, Atom modelleri ve maddenin atom yapısı, Hidrojen atomu, Hidrojen spektrumu, Açısal Momentumun Korunması, Bir elektronlu atomlar için dalga fonksiyonları, Zeeman olayı, Elektron spini, Açısal Momentumların Toplanması, Spin-Yörünge Çiftlenimi, Çok-Elektronlu Atomlar, Helyum atomu, Pauli Dışarlama İlkesi, Çok elektronlu atomlarda elektron yerleşimi, L-S Çiftlenimi, Terim Simgeleri, X- ışını Spektrumları, Moleküller, Hidrojen molekül iyonu, Bazı İki-Atomlu Moleküllerin yörüngeleri, Bazı İki-Atomlu Moleküllerin Elektron Yerleşimi, Çok Atomlu Moleküller, Molekül dönmeleri, Molekül titreşimleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Atomlarla lgili KavramlarVarYok
2Bir-Elektronlu Atomlar VarYok
3Hidrojen atomu, hidrojen SpektrumuVarYok
4Açısal Momentum KuantizasyonuVarYok
5Zeeman OlayıVarYok
6Spin-Orbit EtkileşmesiVarYok
7Vize sınavıVarYok
8Çok-Elektronlu Atomlar , Helyum atomuVarYok
9Pauli ilkesi, Atomların Elektronik yapısıVarYok
10X-Işınları Spektrumu, Moleküllere ilişkin temel kavramlarVarYok
11Atomun Vektör ModeliVarYok
12Hidrojen Molekülü, Moleküler Yörüngeler, Moleküllerde bağlarVarYok
13Moleküllerin Elektronik yapısıVarYok
14Moleküler dönmeler ve titreşimler, Elektronik geçişlerVarYok
15Problem ÇözümüVarYok
16Final sınavıVarYok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
M.Alanso and E.J.Finn, Fundamental Universal Physics-III. Quantum and Statistics Physics, Adisson-Wesley Comp., New York, 1975
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6848
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma41040
Ev Ödevi10550
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)170
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr