Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FİZ526FAZ DÖNÜŞÜMLERİ IISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı faz değişimleri ve faz dönüşümlerini öğrenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mustafa EROL
Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4Çekirdeklenme teorilerini öğrenir.
5Faz dönüşümlerini kavrar.
6Faz diyagramlarını okumayı öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çekirdeklenme teorileri, Faz dönüşümleri, Faz diyagramları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Homojen Çekirdeklenme
2Heterojen Çekirdeklenme
3Saf bir katının büyümesi
4Yüzey Çekirdeklenmesi
5Isı akışı ve ara yüzey kararlılığı
6İkili alaşımların dengesel katılaştırılması (Düzlemsel, hücresel ve dendritik katılaştırılması)
7Bölüm sonu sorularının cevaplandırılması
8Ara sınav
9Katılarda difüzyon yolu ile dönüşümler
10Bütün dönüşümlerin kinetiği ve TTT diyagramları
11Dönüşüm fazları
12Ötektik dönüşümler
13Biantite Dönüşümleri
14Difüzyonsuz dönüşümler
15Martensitik çekirdeklenme teorisi ve Martensit büyütme
16Yıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. P. Shewmon, Diffüsion in solids, TMS, Pennsylvania,1989. 2. J.D. Verhoeven, Fundementals of physical Metallurgy, Wiley, 1975. 3. K.Laidler, Chemikal Kinetics, Harper and Row, 1990
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Problem Çözümü14114
Tartışma717
Soru-Yanıt717
Takım/Grup Çalışması7214
Gösterme717
Beyin Fırtınası717
Makale Kritik Etme5210
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Ev Ödevi14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr