Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FİZ534KRİTİK OLAYLAR VE FAZ DÖNÜŞÜMLERİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kritik olayları ve faz dönüşümlerini anlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mustafa EROL
Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4Kritik olayları yorumlamayı öğrenir.
5Faz dönüşümleri hakkında bilgi sahibi olur.
6Faz diyagramlarını yorumlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kritik olaylar, faz dönüşümleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kritik olaylar ve temel sonuçlarına genel bakış
2Kritik olaylar ve temel sonuçlarına genel bakış
3Kritik olaylar ve temel sonuçlarına genel bakış
4Akışkan ve manyetik sistemler için gerekli termodinamik bağıntılar
5Akışkan ve manyetik sistemler için gerekli termodinamik bağıntılar
6Akışkan ve manyetik sistemler için gerekli termodinamik bağıntılar
7Bölüm sonu sorularının çözümü
8Vize sınavı
9Kritik-nokta üstelleri ve aralarındaki bağıntılar
10Üstel eşitsizlikler
11Üstel eşitsizlikler
12Van der Waals teorisi
13Van der Waals teorisi
14Manyetik faz dönüşümlerinde ortalama alan yaklaşımı
15Manyetik faz dönüşümlerinde ortalama alan yaklaşımı
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Problem Çözümü14114
Tartışma717
Soru-Yanıt717
Takım/Grup Çalışması7214
Gösterme717
Beyin Fırtınası717
Makale Kritik Etme5210
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Ev Ödevi14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr