Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FİZ548MANYETİZMASeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Ders içeriğinde gösterilmiş konular üzerinde bilgilere sahip olmak ve uygulamalarını yapabilmek. Konferans İlgili metin okuma Öğrenci Merkezli Özerk Çalışma Yapmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ
Öğrenme Çıktıları
1Paramanyetizma, ferromanyetizma, antiferromanyetizma , ferrimanyetizma kavramlarını tanır, bu malzemelerin fiziksel özelliklerini sıralar.
2Diyamanyetik paramnayetik duygunluğu klasik ve kuantum durumları için hesaplar
3Bir elektronun spin ve orbital manyetik momentlerinden yararlanarak manyetik alan içerisinde bir atomun manyetik dipol momentini hesaplar.
4Bir iyonun temel hali ve hunt kuralını tanımlar
5Manyetik dipolar etkilşme ve değiştokuş etkileşmesini kullanarak ferromanyetik düzeni açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel Magnetik Özellikler ( paramanyetizma, diamanyetizma, ferromanyetizma, antiferromanyetizma vs.), Magnonlar, Ferromanyetik Domainler, Anizotropi enerji, Domainler arası geçiş bölgesi ve Koersif kuvvet ve histerisis ve spin dalgaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel Magnetik Özellikler ( paramanyetizma, diamanyetizma, ferromanyetizma, antiferromanyetizma vs.)
2Temel Magnetik Özellikler ( paramanyetizma, diamanyetizma, ferromanyetizma, antiferromanyetizma vs.),
3Temel Magnetik Özellikler ( paramanyetizma, diamanyetizma, ferromanyetizma, antiferromanyetizma vs.),
4Temel Magnetik Özellikler ( paramanyetizma, diamanyetizma, ferromanyetizma, antiferromanyetizma vs.),
5Magnonlar
6Ferromanyetik Domainler
7Ara sınav
8Anizotropi enerji
9Anizotropi enerji
10Domainler arası geçiş bölgesi
11Domainler arası geçiş bölgesi
12 Koersif kuvvet ve histerisis ve spin dalgaları.
13 Koersif kuvvet ve histerisis ve spin dalgaları.
14 Koersif kuvvet ve histerisis ve spin dalgaları.
15 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Solid State Physics, Michael C. Martin, John Wiley and Sons, New York, 1996. The Structure of Matter, P.J. Mulders and W. Ubachs, Vrije University Press, Amsterdam, 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Problem Çözümü14114
Tartışma326
Soru-Yanıt919
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7321
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Okuma111
Ev Ödevi10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)177
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15454545443
ÖÇ25554433443
ÖÇ34445455543
ÖÇ45544433442
ÖÇ55554343432
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr