Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FİZ560MİKROÇİP ÜRETİMİ IISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Mikroçip fabrikasyonundaki süreçlerin öğretildiği bu derste üretim koşullarından wafer özelliklerine kadar tüm işlemlerin detaylı olarak irdelenmesi hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Hidayet ÇETİN
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci analitik düşünmeyi kazanır.
2Öğrenci gelişen bilgi ve teknolojinin temelleri hakkında bilgi sahibi olur.
3Bilimsel yöntemin süreçlerini ve aşamalarını düşünebilecek sistematiğe sahip olur.
4Fizik problemlerinin incelenmesi için gerekli donanımı kazanır.
5Elde ettiği bilgi ile fizik alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplardaki kuramsal bilgilere sahip olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Fotolitografi, ileri fotolitografi süreçleri, katkılama, depo etme, metalizasyon, üretim teknolojisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Fotolitografi
2İleri fotolitografi süreçleri
3Katkılama
4Katkılama
5Depo etme
6Depo etme
7Metalizasyon
8Vize Sınavı
9Wafer test ve değerlendirme
10Üretim teknolojisi
11Üretim teknolojisi
12Yarıiletken aygıtlar ve entegre devre üretimi
13Entegre devre tipleri
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Microchip Fabrication, Peter Van Zaht, 3rd Edition McGraw Hill(1997)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım12336
Bireysel Çalışma12448
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma12112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Ev Ödevi124,554
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr