Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞLY509.801101UYGULAMALI İSTATİSTİKSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere SPSS istatistik paket programını kullanarak çok değişkenli istatistik analizleri yapmayı uygulamalı olarak öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Kurtoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci SPSS programını öğrenir
2Öğrenci veri girişi ve veri düzenlemeyi öğrenir
3Öğrenci SPSS ile parametrik olmayan hipotez testlerini uygular
4Öğrenci SPSS ile parametrik hipotez testlerini uygular
5Öğrenci SPSS ile çok değişkenli analizleri uygular
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
SPSS İstatistik Paket Programı ve menülerinin tanıtılması, verilerin düzenlenmesi ve gösterimi, tanımlayıcı istatistikler, hipotez testleri, parametrik hipotez testleri, parametrik olmayan hipotez testleri, korelasyon analizi, varyans analizi (ANOVA, MANOVA), kovaryans analizi (ANCOVA), basit doğrusal regresyon, çoklu regresyon, faktör analizi, ayırma (diskriminant) analizi, güvenirlik analizi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1SPSS İstatistik Paket Programı ve menülerinin tanıtılması Konu AnlatımıBilgisayar Uygulaması
2Verilerin düzenlenmesi ve gösterimi, tanımlayıcı istatistikler Konu AnlatımıBilgisayar Uygulaması
3Hipotez testleri Konu AnlatımıBilgisayar Uygulaması
4Parametrik hipotez testleri Konu AnlatımıBilgisayar Uygulaması
5Parametrik olmayan hipotez testleri Konu AnlatımıBilgisayar Uygulaması
6Korelasyon analizi Konu AnlatımıBilgisayar Uygulaması
7Varyans analizi (ANOVA, MANOVA) Konu AnlatımıBilgisayar Uygulaması
8Arasınav Sınav
9Varyans analizi (ANOVA, MANOVA) Konu AnlatımıBilgisayar Uygulaması
10Kovaryans analizi (ANCOVA) Konu AnlatımıBilgisayar Uygulaması
11Basit doğrusal regresyon Konu AnlatımıBilgisayar Uygulaması
12Çoklu regresyon Konu AnlatımıBilgisayar Uygulaması
13Faktör analizi Konu AnlatımıBilgisayar Uygulaması
14Güvenirlik analizi Konu AnlatımıBilgisayar Uygulaması
15Final sınavıSınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Şeref Kalaycı (Editör), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 2. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2006 2. Mahir Nakip, Pazarlama Araştırmaları ( Teknikler ve SPSS Destekli Uygulamalar), 2. Basım, Seçkin Yayıncılık, 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Laboratuvar Ara Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma9327
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
Laboratuvar Ara Sınavı122
Ev Ödevi8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1       34   344  5     4 
ÖÇ2       34   344  5     4 
ÖÇ3       34   344  5     4 
ÖÇ4       34   344  5     4 
ÖÇ5       34   344  5     4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr