Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞLY515.801101FİNANS TEORİSİSeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Yatırım, finansman ve temettü politikalarını içeren finans teorisinin anlaşılmasıdır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Sümeyra Gazel
Öğrenme Çıktıları
1Finans kavramını ve finans yöneticisinin işlevini tanımlar ve tasarrufların finansal piyasalar aracılığı ile firmalara nasıl yönlendirildiğini açıklayabilir
2Faiz kavramını ve faiz türlerini tanımlar ve bu kapsamda Gelecek Değer, Şimdiki Değer, Taksit Serilerini hesaplar ve gerçek hayat problemlerine uygular
3Tahvillerin özelliklerini sayar ve tahvillerle ilgili fiyat hesaplamalarını yapar. Hisse senetlerinin özelliklerini sayar ve hisse senetleriyle ilgili değerleme yöntemlerini kullanır.
4Risk, getiri ve paranın fırsat maliyeti kavramlarını tanımlar ve hesaplama yöntemlerini uygular.
5Sermaye bütçelemesi yöntemlerini açıklar ve proje değerlemede kullanır. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) kavramını tanımlar, hesaplar ve firma değerlemede kullanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Finansal amaç ve finans teorisinin temelleri (Hissedar Değeri Maksimizasyonu, Temsil Sorunu), Finanslama kararları Risk-getiri ilişkisi, riskin finansal kararlar üzerindeki etkisi, fonksiyonu, Geleneksel Finansal Performans Ölçüm Yöntemleri, Örnek Olay Çözümlemeleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Finansal yönetimin tanımı, amacı, kapsamı, değere dayalı finansal yönetim çerçevesinde firma amacı
2Finansal Analiz, Mali Tablolar, Mali tablolar analizinde basit yaklaşımlar ve oran analizi
3Başabaş noktası analizleri, Faaliyet kaldıracı, Finansal kaldıraç, Birleşik Kaldıraç
4Finansal planlama, Proforma Bilanço ve Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması
5Dönen Varlık Yatırımlarının Değerlendirilmesi, İşletme Sermayesi Yönetimi
6Fon akım analizi, Nakit Bütçesi Analizi
7Paranın zaman değeri, Bugünkü değer kavramı
8Ara Sınav
9Kısa vadeli finansman kaynakları
10Sermaye yapısının net gelir, net faaliyet geliri ve geleneksel yaklaşım açısından incelenmesi, Optimal sermaye yapısı
11Asimetrik Bilgi Teorisi
12Özkaynak ve Yabancı Kaynakların Değerlendirilmesi
13Kar payı Dağıtım Politikası
14Vaka Analizi -I
15Vaka Analizi-II
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Metin Kamil Ercan, Ünsal Ban, Değere Dayalı Finansal Yönetim, Gazi Kitabevi 2. Mehmet Bolak, İşletme Finansı, Birsen Yayınevi 3. Ali Ceylan, İşletmelerde Finansal Yönetim, Ezgi Yayınevi 4. Brealey, Myers, Marcus, İşletme Finansının Temelleri, Literatür Yayınları 5. Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, Avcıol Basım Yayın 6. Osman Okka, Finansal Yönetim Örnek Olayları, Nobel Yayın Dağıtım
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Örnek Vaka İncelemesi5315
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma6318
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Ev Ödevi3515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr