Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL547İMAJ YÖNETİMİSeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin halkla ilişkiler ve imaj konusunun önemini kavraması, kişisel imaj, kurum imajı, ülke imajının nasıl güçlendirileceği konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mahmut Akın
Öğrenme Çıktıları
1Halkla ilişkilerin ve imajın insanlar, kurumlar ve ülkeler için önemini öğrenir.
2Bir iş yerinin ve çalışanların halkla ilişkiler açısından sahip olması gereken özellikleri bilir.
3İletişim konusunda kapsamlı bilgi sahibidir.
4Bir işletmenin halkla ilişkiler faaliyetlerini nasıl yürüteceği konusunda bilgi sahibidir.
5Halkla ilişkiler kapsamındaki problemleri nasıl çözeceği konusunda bilgi sahibidir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste öncelikle hakla ilişkiler ve imajın tanımı yapılmakta, temel prensipleri ve önemi anlatılmaktadır. Ardından imajın nasıl güçlendirilebileceği hakkında bilgiler verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Halkla ilişkilerin tanımı, önemi, tarihi gelişimi
2Halkla ilişkilerin benzer kavramlarla farklılıkları
3Halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluklar
4Halkla ilişkilerde iletişim
5Halkla ilişkilerin temel ilkeleri
6Halkla ilişkiler uzmanında bulunması gereken özellikler
7Halkla ilişkiler açısından iş yerinde ve çalışanlarda bulunması gereken özellikler
8Ara Sınav
9Halkla ilişkilerde araştırma
10Halkla ilişkilerde iç hedef kitle
11Halkla ilişkilerde dış hedef kitle
12Basınla ilişkiler
13Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları
14Halkla ilişkilerde etkin sunuş tekniği ve beden dili
15Örnek olaylar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Aktüel Yayınevi, İstanbul, 2010. ÖNERİLEN KAYNAKLAR: Örgütsel Yaşamda İmaj, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2015
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma7214
Soru-Yanıt7214
Örnek Vaka İncelemesi717
Beyin Fırtınası717
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3412
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr