Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL563YÖNEYLEM ARAŞTIRMASISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere yöneylem araştırması problemlerinin çözümünde kullanılan doğrusal programlama tekniğinin tanıtılması ve sayısal işletme problemleri açısından para, malzeme, makine, zaman ve işgücü vb kaynakların çeşitli sınırlayıcı şartlar altında optimal faydayı sağlayacak biçimde etkin ve verimli olarak kombine edilmesini ve karın ençoklanması veya maliyetin en aza indirilmesini sağlayan matematiksel ve mantıksal modellerin kurulması ve kurulan modellerin çözüm yöntemlerinin uygulama becerisinin kazandırılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi ELİF ACAR
Öğrenme Çıktıları
1Karar problemlerini tanımlar.
2Karar problemlerinin çözümü için matematiksel modeller geliştirir.
3Karar problemlerine en iyi ya da en iyiye yakın çözümler getirir.
4Problemlerin çözümü için farklı teknikler uygular.
5
6
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yöneylem Araştırması dersi kapsamında, karar süreci, karar problemleri ile ilgili modellerin kurulması, doğrusal programlama, grafik yönemi ile modellerin çözümü, simplex yöntemi ile modellerin çözümü, dualite ve duyarlılık analizleri, tamsayılı programlama, excel çözücü yardımıyla doğrusal programlama modellerinin çözümü anlatılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yöneylem AraştırmasınınTanımıKonu Anlatımı
2Model Kurma ve Doğrusal Programlamaya GirişKonu Anlatımı
3Doğrusal Programla İle İlgili Temel PrensiplerKonu Anlatımı
4Doğrusal Programlama ve Grafik YöntemiKonu Anlatımı
5Simplex Yöntemine GirişKonu Anlatımı
6Klasik Maksimizasyon Modellerinin Simplex Yöntemi İle ÇözümüKonu Anlatımı
7Klasik Minimizasyon Modellerinin Simplex Yöntemi İle ÇözümüKonu Anlatımı
8Ara SınavSınav
9Doğrusal Programlama Modellerinde Karşılaşılan Teknik ProblemlerKonu Anlatımı
10Duyarlılık Analizi, Primal ve Dual Modeller Arasındaki İlişkilerKonu Anlatımı
11Duyarlılık Analizinin Doğrusal Programlama Modellerine UygulanmasıKonu Anlatımı
12Excel Çözücü ile Doğrusal ProgramlamaKonu Anlatımı
13Excel Çözücü ile Problem ÇözümüKonu Anlatımı
14Ulaştırma ve Atama Problemi ÇözümüKonu Anlatımı
15Final SınavıSınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Hamdy Taha; Çeviren: Ş. Alp Baray, Şakir Esnaf; Yöneylem Araştırması 2. Ahmet Öztürk; Yöneylem Araştırması 3. Şule ÖZKAN; Yöneylem Araştırması nicel karar teknikleri 4. Hasan Durucasu; Excel Çözücü ile Doğrusal Programlama
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Problem Çözümü14342
Soru-Yanıt14114
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3412
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi6212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)170
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
ÖÇ6                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr