Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL569UZMANLIK MUHASEBESİ ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Muhasebenin temel kavram ve prensipleri aynı olmakla beraber işletme türlerinin değişikliği nedeni ile farklı işlem ve farklı hedeflere ulaşma amacı, farklı muhasebe türlerini ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, uygulandığı alana ve kapsamına göre muhasebe türleri veya muhasebe sınıflandırmasından bahsetmek mümkündür. Dersin amacı belli alanlara ve sektörlere yönelik muhasebe uygulamalarını örneklerle göstermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Betül AÇIKGÖZ
Öğrenme Çıktıları
1Finansal Muhasebenin özellik arzeden işlemlerini anlayabilirler.
2Muhasebe teorisini ve uygulamalarla ilişkisini açıklayabilirler.
3Uluslararası muhasebe standartlarına göre düzenlenen mali tablolarla ülkemiz uygulamalarındaki mali tabloları karşılaştırabilirler.
4Envanter ve değerleme işlemleri hakkındaki özellik arz eden konular hakkında bilgi sahibi olmak,
5Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Finansal Muhasebe uygulamalarına ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına hakim olmak
Dersin İçeriği
İnşaat Muhasebesi Dış Ticaret şirketleri Muhasebesi Sigorta Muhasebesi Konaklama Muhasebesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tekdüzen muhasebe sistemi, tekdüzen hesap planı, muhasebenin temel kavramlarıKonu Anlatımı
2Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, yevmiye kebir kayıtlarıKısa teorik anlatım ve uygulamalar
3Dönen varlıkların muhasebesinde özellik arzeden durumlarKısa teorik anlatım ve uygulamalar
4Duran varlıkların muhasebesinde özellik arzeden durumlarKısa teorik anlatım ve uygulamalar
5Yabancı kaynakların muhasebesinde özellik arzeden durumlarKısa teorik anlatım ve uygulamalar
6Öz Kaynakların muhasebesinde özellik arzeden durumlarKısa teorik anlatım ve uygulamalar
7Gelir tablosu ve maliyet hesaplarının muhasebesinde özellik arzeden durumlarKısa teorik anlatım ve uygulamalar
8Ara SınavSınav
9Finansal kiralama işlemlerinin muhasebe kayıtları
10İnşaat taahhüt işletmelerinin muhasebe kayıtları
11İnşaat taahhüt işletmelerinin muhasebe kayıtları
12Konaklama işletmelerinin muhasebe kayıtları
13Dış Ticaret Şirketlerinin muhasebe kayıtları
14Genel uygulama
15Final Sınavı Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sektörel Muhasebe, Nalan Akdoğan, Rafet Aktaş, Ali Deran, Deniz Erhan, Vedat Acar. Gazi Kitabevi, 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav0100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı0100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Quiz414
Derse Katılım12336
Makale Kritik Etme3515
Bireysel Çalışma12448
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4416
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Quiz için Bireysel Çalışma4520
Ev Ödevi5315
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr