Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL573MUHASEBE KURAMISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin, işletmelerin finansal tablolarını tanıması ve bu finansal tabloların hazırlanmasını sağlayan muhasebe sürecinin ve bu süreçteki temel kavramlar ve işlemlerin tanıtılması ve öğretilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assis. Prof. Murat KOÇSOY
Öğrenme Çıktıları
1Muhasebe ve muhasebe bilgisinin işletmeler açısından önemini değerlendirebilecektir.
2İşletmenin varlık ve kaynaklarının neler olduğunu tanımlayabilir.
3Muhasebede kullanılan defterlerin neler olduğunu açıklayabilecektir.
4Mali karakterli işlemlerin kaydedilmesinin, sınıflandırılmasının ve özetlenmesinin nasıl yapıldığını öğrenecektir.
5Dönemsonu işlemlerine ilişkin temel bilgileri öğrenecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşletmelerde Muhasebe Fonksiyonu, Muhasebenin Kontrol Fonksiyonu, Muhasebenin Kayıt Fonksiyonu, Muhasebenin Raporlama Fonksiyonu, Muhasebenin Analiz Fonksiyonu,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşletme ve Muhasebe ile İlgili KavramlarKonu Anlatımı
2Finansal Muhasebe ve RaporlamaKonu Anlatımı
3Muhasebe KuramıKonu Anlatımı
4Finansal Muhasebenin Kuramsal YapısıKonu Anlatımı
5Muhasebenin Temel Kavramları, Uygulama ilkeleri, Muhasebe Standartları, Muhasebe PolitikalarıKonu Anlatımı
6Hazır Değerler-AlacaklarKonu Anlatımı
7Genel DeğerlendirmeKonu Anlatımı
8Ara Sınav
9StoklarKonu Anlatımı
10Duran VarlıklarKonu Anlatımı
11BorçlarKonu Anlatımı
12ÖzkaynaklarKonu Anlatımı
13Dönemsonu İşlemleriKonu Anlatımı
14Finansal TablolarKonu Anlatımı
15Genel DeğerlendirmeKonu Anlatımı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
CEMALCILAR, Özgül ÖNCE, Saime, Muhasebenin Kuramsal Yapısı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1999. UÇMA, Tuğba, Muhasebenin Teorik Yapısı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Problem Çözümü4312
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma12448
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi4416
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)186
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ2 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ3 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ4 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ5 5   55 5 55 5      5  5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr