Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL579ULUSLARARASI FİNANSSeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, uluslararası firmaların karar verme sürecini etkileyen faktörlerin incelenmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Sümeyra Gazel
Öğrenme Çıktıları
1Döviz kurunu etkileyen faktörleri ve döviz piyasalarını bilir.
2Uluslararası tahvil piyasaları, eurodollar piyasalarını tanır.
3Uluslararası portföy yatırımları hakkında bilgi sahibi olur. Uluslararası portföy yatırımlarının ekonomi açısından önemini öğrenir.
4Dış ticaret finansmanı hakkında bilgi sahibi olur.
5Doğrudan yabancı yatırımlar, uluslararası bankacılık hakkında etraflıca bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste finansal piyasaların küreselleşmesi; tarihsel bir açıdan Avrupa ve ABD bankacılığı; küresel borç ve hisse senedi piyasalarının yapısı; Avrupa Para Birliği ve finansal piyasalar üzerindeki etkileri; yükselen finansal piyasalar; küresel finansal sistemde düzenleme konuları üzerinde durulmaktadır.. Derste işlenecek temel konu başlıkları, döviz kurlarına ilişkin teori ve politikalar, uluslararası portföy yönetimi, uluslararası finansal piyasalar ve kurumların gelişimi ve güncel gelişmeler ile birlikte uluslararası finansal kuruluşlar olarak sıralanabilir. Ayrıca, uluslararası şirketlerin karar verme mekanizmalarına ilişkin çeşitli vaka analizleri de bu dersin kapsamı içinde yer almaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uluslararası finans sisteminin tarihsel gelişimi
2Uluslararası finansal piyasalar ve kurumlar;
3uluslararası para ve finans kuramlarının temel kavramları IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar;
4Uluslararası Likidite, Uluslararası Para Fonu ve Ödemeler Dengesi,
5Döviz piyasaları, Temel Parite Koşulları
6Döviz kurunun belirlenmesi ve uluslararası parite koşullarının temelleri ile dalgalı kur sistemlerinin özellikleri
7Uluslararası tahvil piyasaları, eurodollar piyasaları, Türev Piyasalar
8Ara Sınavı
9Riskten Korunma,
10Uluslararası Para Piyasaları
11Uluslararası Portföy Yatırımları
12Dış Ticaret Finansmanı
13Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Uluslararası Bankacılık
14Türk Bankacılığının uluslararası bankacılık sistemi karşısında rol ve işlemleri,
15Türk bankalarının kullandığı uluslararası kredi çeşitleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, Güzem Can Yayınları 2. Hatice Doğukanlı, Uluslararası Finans, Nobel Kitabevi 3. Havva Tunç, Uluslararası Ticaret Para ve Finans, Alfa Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Örnek Vaka İncelemesi6212
Bireysel Çalışma6318
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Ev Ödevi3618
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr