Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL581YÖNETİMDE VAKA ANALİZLERİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Yönetim alanında ortaya çıkan/çıkabilecek sorunların çözümünü, örnek olay yöntem ve tekniği kullanarak öğrencilerle birlikte çözümlemektir. Böylece öğrenciler, daha önceki yarıyıllarda öğrenmiş oldukları teorik bilgileri uygulayarak, iş yaşamında ortaya çıkabilecek benzer sorunları çözümleme yeteneğini kazanmış olacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Örnek Olay Analizi kavramının içselleştirilmesi
2Kurumsal bilgileri iş hayatına uyarlayabilme
3Örnek olaylar üzerinde tartışabilme
4Elde var olan bilgiler ile daha etkili ve verimli çözümler üretebilme
5Yeni düşüncelerin kuruma etkisini analiz edebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gerçek iş yaşamında karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemel sorunlar, programda alınan diğer tüm derslerdeki teorik bilgiler yardımı ile bu derste ele alınarak, incelenecek ve çözüm yolları önerilecektir. Örneklerle hangi durumda, nasıl davranmanın, konuyu nasıl ele almanın en iyi yaklaşım olduğu pekiştirilmeye çalışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse Giriş
2Yönetim ve yöneticilik kavramları, yönetim becerileri, yönetim fonksiyonları
3örnek olay yöntemi
4örnek olay-planlama
5örnek olay-örgütleme
6örnek olay-yöneltme
7örnek olay-denetim
8Vize Sınavı
9örnek olay-insan kaynakları yönetimi
10örnek olay-İKY
11örnek olay-örgütsel davranış
12örnek olay-stratejik yönetim
13örnek olay-stratejik yönetim
14örnek olay-stratejik yönetim
15Genel tekrar yapılması, ders değerlendirmesi, dersin katkısının tartışılması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İşletme Yönetimi Temel Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar - Göksel Ataman Yönetim: Örnek Vakalar - Peter F. Drucker İşletme Yöneticiliği - Tamer Koçel
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım8216
Tartışma515
Soru-Yanıt616
Örnek Vaka İncelemesi14456
Beyin Fırtınası212
Bireysel Çalışma8324
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)173
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ13431 2 44      4 4       
ÖÇ23431 2 44      4 4       
ÖÇ33431 2 44      4 4       
ÖÇ43431 2 44      4 4       
ÖÇ53431 2 44      4 4       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr