Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL558ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROLSeçmeli120
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Üretim planlama ve kontrol, planlama ve kontrol olmak üzere iki ana faaliyetten oluşmaktadır. Üretim planlama ne zaman, ne miktarda, nerede ve hangi olanaklar ile üretimin yapılacağı ile ilgilenirken, üretim kontrol, planlanan üretime uygunluğu denetler ve aksaklıkları gidermeye çalışır. Bu dersin amacı, öğrencilere işletmelerin rekabet gücü açısından çok önemli olan üretim planlama ve kontrol kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri, kullanılan analiz tekniklerini ve yöntemleri detaylı olarak tanıtmaktır. Ayrıca konu ile ilgili örnek olaylar ve makaleler tartışılmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Nalan Gülten AKIN
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler üretim sistemlerini tanır.
2Üretim planlama ve kontrol kavramlarını öğrenir.
3Üretim planlama ve kontrol faaliyetlerinin neler olduğunu ve aşamalarını bilir.
4Üretim planlama ve kontrol faaliyetlerine ilişkin yöntem ve analiz tekniklerini uygulayabilir.
5Üretim programı hazırlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında üretim sistemleri, talep tahmini, toplu üretim planlama, ana üretim çizelgeleme, stok yönetimi, kapasite planlama, üretim programlama ve çizelgeleme konuları anlatılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Üretim Planlama ve Kontrole Giriş
2Üretim Sistemleri
3Üretim Sistemleri (devamı)
4Talep Tahmini
5Talep Tahmini (devamı)
6Toplu Üretim Planlama
7Toplu Üretim Planlama (devamı)
8Vize Sınavı
9Ana üretim Çizelgeleme
10Stok Yönetimi
11Malzeme İhtiyaç Planlaması
12Kapasite Planlama
13Üretim Programlama
14Üretim Programlama (devamı)
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Üretim Planlama ve Kontrol, Prof. Dr. Gönül Yenersoy Üretim Planlama ve Kontrol, Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ve Y. Doç. Dr. Murat Baskak
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr