Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL562İŞ ETÜDÜSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, iş etüdü, metod etüdü teknikleri, hareket ekonomisi prensipleri, mikrohareket etüdü, şema ve diyagramlar, iş ölçümü, tempo faktörü, standart zamanların bulunuşu, iş örneklemesi, sentetik zamanlar, bilgisayar destekli zaman etüdü vs. gibi uygulamalarla ilgili becerilerin öğrenciye kazandırılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Nalan Gülten AKIN
Öğrenme Çıktıları
1Verimlilik kavramını tanımlar.
2İş etüdü ve gelişiminin işletmeler açısından önemini öğrenir.
3Metot etüdünün işletmelerde nasıl uygulandığını öğrenir.
4İş akışı analizlerini yapabilir.
5Üretim sistemindeki sorunlara çözüm önerileri getirir.
6Üretim stratejileri ve kararları ile ilgili teknikleri öğrenir.
7İş değerlendirmesi ve ücretleme sistemleri ile ilgili teknikleri öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İş Analizleri dersi kapsamında, iş etüdü ve gelişimi, metot etüdü, iş ölçümü ve akış analizleri, zaman etüdü, iş örneklemesi, önceden belirlenmiş hareket – zaman sistemleri, iş değerlendirme ve ücretlendirme gibi konular anlatılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İş Etüdü ve Gelişimi
2Metot Etüdü
3Metot Etüdü ve Mikrohareket Etüdü
4İş Ölçümü
5Akış Analizleri
6Zaman Etüdü Kavramına Genel Bakış
7Zaman Etüdü Uygulamaları
8Ara Sınav
9Zaman Etüdü Uygulamaları (devamı)
10İş Örneklemesi
11Önceden Belirlenmiş Hareket – Zaman Sistemleri
12Önceden Belirlenmiş Hareket – Zaman Sistemleri (devamı)
13İş Değerlendirme
14Ücretlendirme
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Mustafa Kurt, Metin Dağdeviren; İş Etüdü 2. İş Etüdü (MPM No: 29)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü6212
Tartışma14114
Soru-Yanıt10110
Örnek Vaka İncelemesi14114
Makale Kritik Etme14114
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3412
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)182
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
ÖÇ6                         
ÖÇ7                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr