Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL568UZMANLIK MUHASEBESİ IISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Günümüz ekonomik yaşamında muhasebe birkaç onyıl öncesine göre farklı bir önem arzetmektedir. Küreselleşme olgusu ile birlikte sermayenin büyümesi, hareketlenmesi ve daha nazlı bir yapıya kavuşması, ekonomik birimlerin sunması gereken finansal bilgilerin önemli ölçüde değişmesini, ayrıntılı hale gelmesini ve yatırımcıların anlamalarını sağlamak için tekdüze bir hale gelmesini de zorunlu kılmıştır. Bu nedenle büyük ekonomik topluluklar (AB ve ABD gibi ekonomik oluşumlar) standart oluşturma yoluna gitmiş, halihazırda bu standartların da teke indirilmesi çalışmaları sürmektedir. Ekonominin büyümesi, yeni ekonomik faaliyet türlerinin ortaya çıkmasına ya da varolan bazı sektörlerin yeni ortama uyabilmek ve sermaye çekebilmek için özel bilgiler sunması gereğini de birlikte getirmektedir. “İleri Muhasebe Uygulamaları” dersi bu noktaya yoğunlaşmaktadır. Finans piyasalarında ortaya çıkan yeni finansal araçlar, inşaat sektörü ile ilgili özel sorunlar ya da ülkemizde daha önce dikkate alınmayan ziraat, hayvancılık gibi sektörler için kullanılan “Canlı Varlıklar” gibi konular hakkında meslek elemanlarının aydınlatılması ve bu sektörler ile ilgili muhasebe düzenlerinin çalışılması dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Betül AÇIKGÖZ
Öğrenme Çıktıları
1Farklı sektörlerdeki İşletmelerde muhasebenin önemini ve karar almada etkisini bilir
2Muhasebe uygulamalarının sektörlere göre farklılıklarını kavramak
3İşletmelerin karşı karşıya geldiği muhasebe sorunları için çözüm önerileri üretebilir [
4Farklı sektörlere göre muhasebe uygulamalarını kavramak
5Alanında edindiği bilgileri farklı sektörde çalışan işletmelerin muhasebe uygulamalarıyla bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturur
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Finansal Muhasebe ve Uluslararası Muhasebe standartları uygulamalarına hakim olmak
Dersin İçeriği
Ders, diğer muhasebe derslerinden farklı olarak, genel muhasebe uygulamalarını bir adım ileriye taşıyarak tekdüzeleştirme çalışmaları ile getirilen standartlar ve ekonomik gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni sektörler ile ilgili uygulamaları kapsamaktadır. Önemli bazı konu başlıkları; • Uluslararası Muhasebe Standartları, Gelişimi ve Uygulamaları, • Uluslararası ticaret sektörü ile ilgili muhasebe düzeni ve TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri, • Ziraat ve Hayvancılık sektörü, Canlı Varlıkların muhasebe düzeni ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler • Bankalar ve muhasebe düzenleri, •Maden işletmeleri ve muhasebe düzenleri, • Ticari kârdan mali kâra geçiş, • Vergi inceleme raporları sonuçlarının muhasebeleştirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Uluslararası Muhasebe Standartları, Gelişimi ve UygulamalarıKonu Anlatımı
2Uluslararası ticaret sektörü ile ilgili muhasebe düzeni ve TMS 21 Kur Değişiminin EtkileriKısa teorik anlatım ve uygulamalar
3Ziraat ve Hayvancılık sektörü, ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Kısa teorik anlatım ve uygulamalar
4Canlı Varlıkların ve Taşıyıcı Bitkilerin muhasebe düzeni Kısa teorik anlatım ve uygulamalar
5Banka İşletmelerinin Tanımı, İşleyişi ve TürleriKonu Anlatımı
6Bankalarda Muhasebe Sistemi ve Uygulamaları Kısa teorik anlatım ve uygulamalar
7Aracı Kurum İşletmeleri ve Muhasebe UygulamalarıKısa teorik anlatım ve uygulamalar
8Ara SınavSınav
9Seyahat İşletmeleri ve Muhasebe UygulamalarıKısa teorik anlatım ve uygulamalar
10Konaklama İşletmeleri ve Muhasebe UygulamalarıKısa teorik anlatım ve uygulamalar
11Maden işletmeleri ve muhasebe düzenleriKısa teorik anlatım ve uygulamalar
12Türev Ürünleri Çeşitleri ve KayıtlarıKonu Anlatımı
13Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi UygulamalarıKısa teorik anlatım ve uygulamalar
14Genel Uygulama ProblemleriUygulama örnekleri çözümü
15Final sınavıSınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sektörel Muhasebe (Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu) Nalan Akdoğan, Ali Deran, Deniz U. Erhan, Rafet Aktaş, Vedat Acar, Gazi Kitabevi, Ankara, 2000. Remzi Örten, Hasan kaval ve Aydın Karapınar, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları. TMS Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Necdet Sağlam, Salim Şengel, Bünyamin Öztürk, Maliye Hukuk Yayınları, 2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav0100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı0100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Quiz414
Derse Katılım12336
Makale Kritik Etme5315
Bireysel Çalışma12224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma7321
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma12336
Ev Ödevi5420
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)186
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr